A A A K K K

Повідомлення акціонерам

Протоколи №№ 1-16 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВАТ «ХБК», які були проведені дистанційно 30 грудня 2020 року

Протокол № 1/2021 позачергових загальних зборів ВАТ «ХБК», які були проведені дистанційно 30 грудня 2020 року

2020-12-28

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

Бюлетень для кумулятивного голосування

2020-11-30
Повідомлення про дистанційне проведення 30 грудня 2020 року позачергових загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат» 
(документ з КЕП)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ВАТ «Херсонський  бавовняний комбінат» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 30 грудня 2020 року позачергових загальних зборів ВАТ «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт статуту акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат» у новій редакції
(документ з КЕП)

Проєкт Кодексу корпоративного управління акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт договору з членом Наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)