A A A K K K

Повідомлення акціонерам

2021-09-17
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Турбоатом», які будуть проведені дистанційно 28 вересня 2021 року

Документ КЕП

2021-09-03
Повідомлення про дистанційне проведення 05 жовтня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Турбоатом», яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 05 жовтня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Турбоатом»

Документ КЕП

Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів АТ «Турбоатом»

Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом»

2021-09-03
Протокол № 28/2021 позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»які були проведені дистанційно 27 серпня 2021 року»

Документ КЕП

Протоколи №№1-6 та №9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах АТ «Турбоатом», які були проведені дистанційно 27 серпня 2021 року та протоколи №№ 7-8 засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», які були проведені дистанційно 27 серпня 2021 року

Документи КЕП

2021-08-28
Повідомлення акціонерам ПАТ «Черкасиобленерго» про відсутність кворуму для проведення позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», які були скликані дистанційно на 20 серпня 2021 року

Документ КЕП

Протокол № 2 від 27.08.2021 засідання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», які були проведені дистанційно 20.08.2021

Документ КЕП

2021-08-28
Повідомлення про дистанційне проведення 28 вересня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Турбоатом»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Турбоатом» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 28 вересня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом»

Повідомлення про призначення представників комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів АТ «Турбоатом»

2021-08-27
Протокол № 27/2021 позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», які були проведені дистанційно 20 серпня 2021 року

Документ КЕП

Протоколи №№ 1-3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах та Протокол № 4 засідання Лічильної комісії позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», які були проведені дистанційно 20 серпня 2021 року

Документ КЕП

2021-08-25
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

2021-08-17
Бюлетень для кумулятивного голосування ПАТ «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) ПАТ «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

2021-08-16
Повідомлення  про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів  АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

2021-08-06
Повідомлення  про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»

Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів АТ «Турбоатом» 20.08.2021

Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» 20.08.2021

Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів АТ «Турбоатом» 27.08.2021

Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом» 27.08.2021

Документ КЕП

2021-08-05
Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

Доручення здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»

2021-07-27
Повідомлення про дистанційне проведення 27 серпня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерного товариства «Турбоатом» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 27 серпня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Турбоатом»

Документ КЕП

Проєкт Статуту акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» у новій редакції

Документ КЕП

Проєкт Кодексу корпоративного управління акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

Документ КЕП

Проєкт Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

Документ КЕП

Проєкт Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

Документ КЕП

Проєкт Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Українські енергетичні машини»

Документ КЕП

2021-07-20
Повідомлення про дистанційне проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 20 серпня 2021  року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

Документ КЕП

2021-07-20
Повідомлення про дистанційне проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом»

Документ КЕП

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерного товариства «Турбоатом» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 20 серпня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Турбоатом»

Документ КЕП

2021-04-06
Протоколи №№ 1-6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», які були проведені дистанційно 31 березня 2021 року

Документ КЕП

Протокол № 1/2021 позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», які були проведені дистанційно 31 березня 2021 року

Документ КЕП

2021-03-29
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у форматі Word

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у форматі Word

(Документи КЕП)

2102-03-19
Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

(Документ КЕП)

2021-03-01
Повідомлення про дистанційне проведення 31.03.2021 позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(Документ КЕП)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 31 березня 2021 року позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(Документ КЕП)

Проєкт статуту публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго» у новій редакції

(Документ КЕП)

Протоколи №№ 1-16 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ВАТ «ХБК», які були проведені дистанційно 30 грудня 2020 року

Протокол № 1/2021 позачергових загальних зборів ВАТ «ХБК», які були проведені дистанційно 30 грудня 2020 року

2020-12-28
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)

Бюлетень для кумулятивного голосування

2020-11-30
Повідомлення про дистанційне проведення 30 грудня 2020 року позачергових загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат» 
(документ з КЕП)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ВАТ «Херсонський  бавовняний комбінат» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 30 грудня 2020 року позачергових загальних зборів ВАТ «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт статуту акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат» у новій редакції
(документ з КЕП)

Проєкт Кодексу корпоративного управління акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)

Проєкт договору з членом Наглядової ради акціонерного товариства «Херсонський  бавовняний комбінат»
(документ з КЕП)