A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

За запитом знайдено об'єктів: 19919

№ облікової картки Назва документу № документу Дата створення документу Джерело інформації Вид
01254/18-СО Про прийняття рішення про приватизацію державного підприємства "Головинський кар'єр" (код за ЄДРПОУ 40673033) 01254 2018-09-28 21 Управління підготовки до приватизіції
01255/18-СО Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - державного пакета акцій розміром 99, 9123 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль" від 25 вересня 2018 року №1 01255 2018-09-28 20 Управління продажу об`єктів малої приватизації
01256/18-СО Про надання згоди на вчинення значного господарського зобов'язання 01256 2018-09-28 57 Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств
01257/18-СО Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 17.08.2018 №1082 01257 2018-09-28 21 Управління підготовки до приватизіції
01258/18-СО Про проведення інвентаризації майна 01258 2018-09-28 14 Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку
01259/18-СО Про затвердження Положення про організацію та взаємодію структурних підрозділів при проведенні спеціальної перевірки Фондом державного майна України 01259 2018-09-28 53 Відділ внутрішньої безпеки та запобігання корупції
01260/18-СО Про затвердження Інструкції про взаємодію структурних підрозділів Фонду державного майна України під час обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Фонду державного майна України 01260 2018-09-28 53 Відділ внутрішньої безпеки та запобігання корупції
01261/18-СО Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 21.02.2017 №273 01261 2018-09-28 53 Відділ внутрішньої безпеки та запобігання корупції
01247/18-СО Про прийняття рішення про рецензування звіту про оцінку майна, не зареєстрованого в єдиній базі даних звітів про оцінку 01247 2018-09-27 58 Управління оцінки майна та майнових прав
01248/18-СО Про заміну члена наглядової ради акціонерного товариства "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" 01248 2018-09-27 17 Управління корпоративних прав держави
01249/18-СО Про заміну члена наглядової ради публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" 01249 2018-09-27 17 Управління корпоративних прав держави
01250/18-СО Про затвердження Заходів Фонду державного майна України щодо виконання рішення Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації від 12.07.2018 "Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2017 році" 01250 2018-09-27 18 Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади
00006 - Р/18-СО Заява від власника 10% і більше іменних цінних паперів емітента на укладення договору з надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства ВАТ "Оріана" 00006 - Р 2018-09-27 17 Управління корпоративних прав держави
00007 - Р/18-СО Про складання реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Оріана" 00007 - Р 2018-09-27 17 Управління корпоративних прав держави
01251/18-СО Про передачу в оренду державного майна 01251 2018-09-27 16 Управління орендних відносин
01252/18-СО Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства "Львівський науково-дослідний і проектний інститут "Львівбудм НДІпроект" 01252 2018-09-27 57 Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств
01253/18-СО Про затвердження Орієнтовного переліку регуляторних актів, розроблених та/або прийнятих Фондои державного майна України 01253 2018-09-27 18 Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади
01240/18-СО Про створення комісії з проведення обстеження середовища функціонування та категоріювання інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку" 01240 2018-09-26 15 Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій
01241/18-СО Про заміну члена наглядової ради акціонерного товариства "Миколаївобленерго" 01241 2018-09-26 17 Управління корпоративних прав держави
01242/18-СО Про прийняття рішення про рецензування звіту про оцінку майна, не зареєстрованого в єдиній базі даних звітів про оцінку 01242 2018-09-26 58 Управління оцінки майна та майнових прав