A A A K K K

Міжнародна технічна допомога

           Міжнародна технічна допомога

Реалізація програм соціального та економічного розвитку України потребує залучення значних коштів. Внутрішні джерела фінансування дуже обмежені й використовуються переважно для підтримки життєво важливих для суспільства сфер економіки. Тому Уряд України приділяє велику увагу пошуку додаткових джерел фінансування розвитку економіки країни. Одним з таких джерел фінансування є міжнародна технічна допомога, основне завдання якої і полягає у сприянні економічним та соціальним перетворенням в країнах з перехідною економікою, в тому числі і в Україні.

Фондом державного майна України за підтримки Трансперенсі Інтернешнл Україна та міжнародних донорів створено Офіс Сталих Інвестицій, який виконує функцію консультативно-дорадчого органу ФДМУ.

21 грудня 2019 року Фонд державного майна України та ГO «Трансперенсі Інтернешнл Україна» підписали меморандум про співпрацю, метою якого є просування принципів максимальної відкритості та ефективності процесів реалізації державного майна України, а також консультування з метою забезпечення функціонування та вдосконалення інформаційних систем ФДМУ.

Фондом державного майна України налагоджено співробітництво з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

У рамках Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» на початку квітня 2020 року укладено Грантову угоду обмеженого обсягу в натуральній формі № LSGA_001 «USAID підтримує Фонд державного майна України у створенні віртуальної кімнати даних» через закупівлю та використання нових інструментів і систем, таких як створення «віртуальної кімнати даних» (ВКД), що забезпечить демонстраційний ефект, а також закладе підґрунтя для довгострокової спроможності Фонду з ефективного управління у сфері приватизації. Відповідно до вищезазначеної угоди, компанією-виконавцем «Кімонікс Інтернешнл Інк.» було здійснено закупівлю та передачу Фонду програмного забезпечення для віртуальної кімнати даних iDeals, 15 ліцензій Майкрософт та двох відеороликів.

Також у рамках Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» між Фондом та компанією-виконавцем «Кімонікс Інтернешнл Інк.» підписано Меморандум про співпрацю. Меморандумом передбачено надання допомоги Фонду з метою створення проєкту високорівневої матриці цільового процесу малої приватизації в рамках законодавства та надання аналізу прогалин в документації, а також підготовки повного комплекту документації Фонду, що охоплює процес малої приватизації за матрицею процесу приватизації, у тому числі проєкти внутрішніх нормативно-правових актів та посадових інструкцій Фонду, що необхідні для пілотного тестування процесу для обраних компаній.

Фонд та Проєкт Агентства США з міжнародного розвитку під назвою «Економічний розвиток, управління та зростання підприємництва» (EDGE), в частині впровадження «Підтримки реформи державних підприємств», реалізація якого забезпечується Організацією «Інтернешнл Девелопмент Груп Едвайзорі Сервісіз», уклали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Головною метою цього проєкту є співпраця Сторін для надання допомоги Фонду  у продовженні реалізації ефективної приватизації, оренди державного майна, реформуванні українських державних підприємств та оціночної діяльності шляхом надання консультаційної підтримки Фонду та вдосконалення його інформаційних систем, що в свою чергу сприятиме зменшенню корупції, стимулюванню приватного сектору та економічному зростанню України. У рамках спільної діяльності, організацією «Інтернешнл Девелопмент Груп Едвайзорі Сервісіз» було здійснено закупівлю та передачу на баланс Фонду чотирьох відеороликів.

З метою підготовки до відкриття ринку оренди державного майна, а також пошуку можливостей фінансування галузі, Фонд та Проєкт USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність в органах державного управління та послугах/ TAPAS» уклали Меморандум про співробітництво. У рамках реалізації проєкту передбачається створення Системи, яка  забезпечуватиме створення, відправлення, прийняття, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері оренди державного майна, а також електронну взаємодію між потенційними орендарями, балансоутримувачами, їх органами управління, орендодавцями, чинними орендарями, і електронною торговою системою «Prozzoro.Продажі», з метою передачі в оренду державного майна.

Фонд державного майна України та Компанія «Менеджмент Сістемс Інтернешнл», яка є виконавцем проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій - лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI) уклали Меморандум про співробітництво щодо надання технічної допомоги. Метою проєкту SACCIє зниження корупції, підвищення підзвітності та прозорості державного управління в Україні. Напрямом співпраці відповідно Меморандуму є управління суб’єктами господарювання з дотриманням вимог українського законодавства, міжнародних стандартів та кращих практик з метою поліпшення корпоративного управління та підвищення прозорості й підзвітності.

Станом на сьогодні Фонд державного майна України здійснює комунікацію з Європейським банком реконструкції та розвитку й Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні щодо можливого отримання міжнародної технічної допомоги.

Результати річного моніторингу програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» в рамках Грантової угоди обмеженого обсягу в натуральній формі від 02.04.2020 № LSGA_001

Результати річного моніторингу програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» в рамках Меморандуму про співпрацю від 17.08.2020 № 175

Результати річного моніторингу проєкту міжнародної технічної допомоги «Економічний розвиток, управління та зростання підприємництва» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю від 13.07.2020 № 154