A A A K K K

Плани підготовки

 

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
12.12.2019   1317

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проєкт Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2018 року № 25618/3/1-18 щодо внесення Кабінету Міністрів України в установленому порядку проєкту Закону України «Про ріелторську діяльність»

 

Визначення правових засад провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів брокерських послуг у сфері нерухомості, належного рівня професійної діяльності учасників ринку нерухомості

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

2

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

 

 

 

 

 

Запровадження нового механізму отримання від суб’єктів управління відомостей про об’єкти державної власності для формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності

 

 

 

 

Вдосконалення порядку формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності, посилення відповідальності за наповнення даних Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

ІІ півріччя

3

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р.
№ 1679»

Відповідно до законів України від
21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності», від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» та від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

 

Приведення Положення про Реєстр корпоративних прав держави до вимог чинного законодавства

Департамент управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності

І півріччя

4

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності»

Неврегульованість списання майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), яке залишилося після ліквідації підприємств та організацій (у тому числі у процедурах банкрутства)

 

Забезпечення впровадження механізму списання майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), яке залишилося після ліквідації підприємств та організацій

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності

І півріччя

5 Наказ Фонду державного майна України «Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі»

У зв’язку з неможливістю приведення у відповідність до чинного законодавства України наказу Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року № 908/68 «Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі» через незгоду Міністерства економіки України погоджувати зміни до ньогонеобхідним єрозроблення Фондом нового наказу з подальшим скасуванням наказу Фонду державного майна України
та Міністерства економіки України від
19 травня 1999 року № 908/68 «Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі»

Удосконалення управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності ІІІ квартал

6

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»

 

 

 

Відповідно до законів України від
09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України», від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та статті 17 Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги»

Оптимізація процедур видачі та анулювання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру – сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

7

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Відповідно до законів України від
09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України», від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Удосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання на конкурентних засадах

 

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

8

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України»

Відповідно до статті 5 Закону України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України» та статей 14, 16 і 23 Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Оптимізація порядку укладання Фондом державного майна України угод з навчальними закладами про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, удосконалення порядку стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмами базової підготовки оцінювачів, а також оптимізація роботи Екзаменаційної комісії

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

9

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні»

Відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року
№ 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року
№ 224)

 

 

Удосконалення процедури проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на аукціонах

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
26.12.2019    1463

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік пунктами 10, 11 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

10

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку перевірки виконання умов договору оренди для проведення прямих переговорів з орендарем державного майна з метою укладення договору концесії»

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 21 розділу ІІІ Закону України «Про концесію» від 03 жовтня 2019 року  № 155-ІХ

 

Впровадження механізму, передбаченого Законом України «Про концесію», для прийняття концесієдавцем рішення про проведення прямих переговорів з орендарем державного майна з метою укладення договору концесії

 

Управління орендних відносин

I квартал

 

11

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку погодження планів санації»

Відповідно до пункту 16 Плану перегляду та приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до законодавства України, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 28 листопада 2019 року № 1169

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до Кодексу України з процедур банкрутства

Управління юридичного супроводження банкрутства

I квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
13.01.2020   11

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на
2020 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік пунктами 12-16 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

12

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про Примірні договори оренди державного майна»

Відповідно до Закону України
від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного
та комунального майна»

Затвердження Примірного договору оренди єдиного майнового комплексу державного підприємства, його відокремленого структурного підрозділу та Примірного договору оренди нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, які будуть відповідати вимогам Закону України «Про оренду державного і комунального майна» та чітко регламентувати повноваження сторін у орендних відносинах

 

Управління орендних відносин

I квартал

 

13

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати»

Відповідно до Закону України
від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного
та комунального майна»

Затвердження формул, відповідно до яких буде розраховуватися стартова орендна плата за різні види майна, особливості розрахунку орендної плати в залежності від строку оренди тощо

 

 

Управління орендних відносин

I квартал

 

14

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди»

Відповідно до Закону України
від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного
та комунального майна»

Чітке визначення повноважень кожного з учасників процедури повернення майна з оренди, дотримання яких забезпечить швидке та послідовне припинення договірних відносин із забезпеченням прав кожного з його учасників

 

Управління орендних відносин

I квартал

 

15

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна»

Відповідно до Закону України
від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного
та комунального майна»

Регламентування дієвого контролю за  належним виконанням договірних умов та використанням орендованого майна

Управління орендних відносин

I квартал

 

16

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Відповідно до Закону України
від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного
та комунального майна»

Затвердження процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна відповідно до вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна»

Управління орендних відносин

I квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
28.02.2020   № 352

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2020 рік пунктом 17 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

17

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку та умов користування Єдиним реєстром об’єктів державної власності»

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг»

Удосконалення порядку надання адміністративної послуги

Департамент моніторингу та інформаційних технологій

ІVквартал

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
11.03.2020    441

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2020 рік пунктом 18 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

18

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації) державного вугледобувного підприємства»

Відповідно до Закону України від 12 квітня 2012 року № 4650-VI «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»

 

Затвердження форми плану розміщення акцій акціонерного товариства, яке утворюється у процесі приватизації (корпоратизації) державного вугледобувного підприємства.

 

Управління прийому та підготовки об’єктів до приватизації

ІІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
22.04.2020   698

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2020 рік пунктом 19 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

19

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державної політики управління та приватизації об’єктів державної і комунальної власності, а також інституційних засад діяльності Фонду державного майна України»

Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України від 19.11.2019 № 41315/01/1-19

Пришвидшення темпів приватизації, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів, збільшення надходжень до державного бюджету, зниження корупційних ризиків та запобігання зовнішніх впливів на реалізацію повноважень Фонду

Департамент законодавчого забезпечення та аналітики

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
24.04.2020   № 704

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2020 рік пунктом 20 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

20

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна» від 5 грудня 2019 року
№ 354-IX

Приведеннянормативно-правового акта увідповідністьдозаконодавства України,удосконалення роботи єдиної бази даних звітівпрооцінку

Департаментоцінкимайна,майновихправ тапрофесійної оціночної діяльності 

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
12.05.2020    771

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Викласти пункт 20 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

20

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна» від 5 грудня 2019 року
№ 354-IX

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України, удосконалення роботи єдиної бази даних звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
29.05.2020  915

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік пунктом 21 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

21

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

Удосконалення положень Податкового кодексу України в частині зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості та гармонізації із законодавством з питань оціночної діяльності

Зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості та гармонізації
із законодавством з питань оціночної діяльності

Департаментоцінкимайна,майновихправ тапрофесійної оціночної діяльності 

ІІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
12.06.2020  1001

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік пунктами 22 та 23 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

22

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки суб’єктів господарювання у сфері оренди державного майна на період дії карантинних заходів»

Щодо підтримки малого і середнього бізнесу у складних обставинах спаду економічної активності в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме звільнення від орендної плати тих орендарів державного майна, які внаслідок заборони на окремі види діяльності повністю не можуть здійснювати господарську діяльність

Запобігання банкрутству та зменшення негативного впливу на результати фінансово-господарської діяльності орендарів державного майна заборон та обмежень, встановлених Урядом у рамках карантинних заходів

Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

ІІ квартал

23

Проєкт Закону України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України»

Згідно з дорученням Прем’єр-міністра України від 19.11.2019 № 41315/01/1-19

Урегулювання питання щодо продажу державного або комунального майна, права на яке обтяжені відповідно до законодавства

Департамент законодавчого забезпечення та аналітики

ІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
23.06.2020 1073


Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Викласти пункт 21 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

21

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

 

Удосконалення положень Податкового кодексу України в частині зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості та гармонізації із законодавством з питань оціночної діяльності

Зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості та гармонізації із законодавством з питань оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІ квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
26.06.2020  №  1103

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік пунктом 24 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

24

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

(щодо заохочення керівників державних підприємств, які приватизуються)»

 

Наявність на підприємствах, запропонованих до приватизації, корупційних схем, які призводять до зниження вартості їх активів, доведення їх до банкрутства, як наслідок – до зменшення ціни продажу об’єкта приватизації.

 

Встановлення винагороди керівникам державних підприємств сприятиме ефективному управлінню підприємствами, їх прибутковій діяльності, успішній приватизації та збільшення надходжень до державного бюджету.

 

 

Департамент законодавчого забезпечення та аналітики

ІІІ квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
09.07.2020  №  1151

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на  2020 рік
Викласти пункт 6 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік у такій редакції:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

6

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»

 

Відповідно до законів України від
09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України», від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та статті 17 Закону України від 06 вересня 2012 року
№ 5203-VI «Про адміністративні послуги»

Оптимізація процедур видачі та анулювання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру – сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІVквартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Фонду державного майна України

19.08.2020 1391

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2020 рік пунктом 25 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття

регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

25

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації».

 

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про оцінку майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

Оптимізація процедур навчання оцінювачів, зокрема, за програмами підвищення кваліфікації.

 

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
19.10.2020   1684

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік
Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2020 рік пунктом 26 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

26

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта»

Відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 224)

 

Приведення у відповідність до законодавства Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі,
у структурних капіталах суб’єктів господарювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року № 284

Управління корпоративних прав держави

ІVквартал

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України
12.12.2019   1317

Пропозиції до плану
діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проєктів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

  - для проєктів нормативно-правових актів Фонду державного майна України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Керівник структурного підрозділу

(підпис)