A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Єдина база звітів з оцінки майна

До уваги суб‘єктів оціночної діяльності.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон) суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання зобов’язані в тижневий строк письмово інформувати Фонд державного майна України  про зміни у штатному складі оцінювачів суб’єкта з часу дії сертифіката, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката відповідно до зазначеного Закону.

З огляду на зазначене вище,  пропонуємо  суб‘єктам оціночної діяльності, які змінили  місцезнаходження (місце проживання) або контактні телефони,  до 10.04.2017 надати до  Фонду  державного майна України актуальну інформацію про свої реквізити.

У разі не подання  оновлених даних  відповідно до статті 20 названого вище  Закону Фонд державного майна України  буде змушений застосувати вимоги абзацу восьмого вказаної статті до тих суб‘єктів  господарювання, які  не  інформували про обставини, зазначені в частині п’ятій статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», що унеможливлює зв‘язок з ними і створює перешкоди для виконання Фондом повноважень із регулювання оціночної діяльності, визначених статтею 23 зазначеного Закону

Замовникам оцінки майна та майнових прав, користувачам Єдиної базиданих звітів про оцінку майна

31.03.2017 Фонд державного майна України повідомляє

06.04.2017 Фонд державного майна України повідомляє

13.04.2017 Суб`єкти оціночної діяльності підтвердили правомірність своїх оцінок

Кількість звітів про оцінку для цілей оподаткування, що внесені  до Єдиної бази звітів  за 1 квартал 2017 року станом на 10.04.2017

Перелік №2 суб'єктів оціночної діяльності, що мають доступ до Єдиної бази звітів щодо низки оцінки яких за підсумками даних Єдиної бази звітів за 2016 рік здійснюються заходи з перевірки достовірності результатів оцінки

Перелік №1 суб'єктів оціночної діяльності, що мають доступ до Єдиної бази звітів щодо низки оцінки яких за підсумками даних Єдиної бази звітів за 2016 рік здійснюються заходи з перевірки достовірності результатів оцінки

Нормативна база:

Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства


Правила користування: