A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

від 7 квітня 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України" до повноважень Фонду державного майна України у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності належить, зокрема, контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Проект нормативно-правового акта Фонду державного майна України розроблено з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України наказу Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 795 "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 936/23468, у зв’язку із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

Проектом пропонується викласти Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 795 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 936/23468, у новій редакції.

Зазначеним нормативно-правовим актом визначатиметься механізм збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів.

Нова редакція до нормативно-правового акта передбачає:

- розширення сфери дії Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, відповідно до змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

- забезпечення можливості користувачам єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі – Єдина база) оперативно (у режимі он-лайн) перевіряти достовірність інформації зі звітів про оцінку майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

- розширено доступ до Єдиної бази особам особи, які мають наміри використовувати інформацію, внесену до Єдиної бази для здійснення перевірки достовірності інформації зі звіту про оцінку або з іншою метою, що не суперечить законодавству;

- врегульовано порядок позбавлення доступу суб’єктів оціночної діяльності до Єдиної бази;

- внесено зміни та доповнення до структури бази даних Єдиної бази;

- внесено зміни та доповнення до відомостей, які вносяться до бази даних Єдиної бази, відповідно до її структури;

- вилучено окремі спеціалізації 1.8 та 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

- вилучено напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є узгодження із чинним законодавством у сфері оціночної діяльності, розширення кола користувачів Єдиної бази, внесення змін та доповнень до структури бази даних Єдиної бази, внесення змін та доповнень до відомостей, які вносяться до бази даних Єдиної бази, відповідно до її структури, унормування нормативно-правового акта із положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та запровадження механізму збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правовідносини регулюються наступними законодавчими та нормативно-правовими актами:

- Конституцією України від 28 червня 1996 року;
- Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV;
- Законом України "Про Фонд державного майна України" від 09 грудня 2011 року № 4107-VI;
- Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17 травня 2011 року № 3166-VI;
- Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року № 2658-III;
- Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація нормативно-правового акту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується  регіонального аспекту.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект нормативно-правового акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу немає правил і процедур, що можуть містити ризики корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об‘єднань проект Наказу разом з повідомленням про його оприлюднення та аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду державного майна України для одержання зауважень і пропозицій від усіх бажаючих узяти участь у його обговоренні.

Таким чином, Фонд державного майна України вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення проекту зазначеного нормативно-правового акта з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень.

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Відповідно до Закону України "Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" аналіз його впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, відповідність проекту постанови принципам державної регуляторної політики потребує вивчення шляхом оприлюднення проекту на офіційному сайті Фонду державного майна і опрацювання зауважень і пропозицій від спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Викладення у новій редакції нормативно-правового акту Фонду державного майна України буде сприяти приведенню його у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та запровадить ефективний механізм збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                    Ю. Нікітін

 

___ ____________ 20___ р.