A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513»

від 26 березня 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України
від  27 березня 2006 року № 513»

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом  державного регулювання 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513» розроблено з метою приведення  нормативно - правового акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

Проектом пропонується внести зміни до Положення про порядок  анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого  наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), шляхом  його викладення у новій редакції.

2. Головні цілі прийняття акта

Ціллю розробки регуляторного акта є приведення у відповідність із чинним законодавством нормативно - правового акта Фонду державного майна України та вдосконалення правового регулювання у сфері оціночної діяльності.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

- врегулювання питань, пов‘язаних  з удосконаленням правового регулювання,  шляхом внесення змін до нормативно-правового акта  Фонду державного майна України з питань оцінки майна та оціночної діяльності;

- врегулювання питань, пов‘язаних з удосконаленням правового регулювання,  шляхом розроблення нового нормативно - правового акта Фонду державного майна України з питань оцінки майна та оціночної діяльності.

Викладення у новій редакції  Положення про порядок  анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання є найбільш  оптимальним способом досягнення поставлених цілей  привести  вищезазначений документ у відповідність до вимог чинного законодавства.

4. Нормативно - законодавча база

У даній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України від 28.06.1996 року.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003  № 435-IV.

Закон України «Про Фонд державного майна України» від 09.12.2011  № 4107-VI.

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011  № 3166-VI.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001  № 2658-III.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

Порядок подання нормативно - правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджений  наказом   Міністерства   юстиції  України від 12 квітня 2005 року № 34/5 (із змінами).

5. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" існує нагальна потреба внести зміни до окремих нормативно-правових актів з питань оцінки майна та оціночної діяльності згідно з вимогами Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

6. Вірогідність досягнення поставлених цілей

Викладення у новій редакції Положення про порядок  анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання дозволить привести  нормативно-правовий акт  Фонду державного майна України у відповідність до вимог чинного законодавства.

7. Очікувані результати

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Приведення нормативно-правового акта  у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у суб'єктів господарювання відсутні

Громадяни

Приведення нормативно-правового акта  у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у громадян відсутні

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта не обмежений у часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на регуляторний акт.

9. Показники результативності акта

Прогнозні значення якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта не розроблялись у зв’язку з тим, що він вносить зміни до наказу  Фонду  державного майна  України  у частині  приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

Підготовлений проект наказу Фонду державного майна України не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

10. Заходи для відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта не буде здійснюватись базове, повторне та періодичне  відстеження  у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у зв’язку з тим, що підготовлені зміни до наказу Фонду  державного майна України належать до сфери удосконалення правового регулювання оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                           Ю. Нікітін