A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка «Про внесення зміни до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

від 17 березня 2015 р.

Пояснювальна записка
«Про внесення зміни до Положення про план приватизації
несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718 «Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі» затверджені Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу та Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу.

У абзаці третьому пункту 4 розділу 3 Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу передбачено, що сільськогосподарськими підприємствами (радгоспами, іншими державними, колективними сільськогосподарськими підприємствами, спілками селян, колгоспами, спілками кооперативів, акціонерними товариствами, селянськими (фермерськими) господарствами та іншими суб'єктами сільськогосподарських підприємств) уважаються суб'єкти різних форм господарювання, які згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженою і введеною в дію наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 грудня 2005 року № 375 (із змінами), мають коди з 01.1 до 01.3 включно.

Відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного  регулювання  та  споживчої  політики  від  11 жовтня 2010 року № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» затверджено національний класифікатор України ДК 009:2010 і у зв’язку з цим національний класифікатор України ДК 009:2005 втратив свою чинність.

З огляду на вищенаведене та з метою приведення у відповідність із чинним законодавством Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу необхідно до абзацу третього пункту 4 розділу 3 цього Положення внести зміни.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття даного проекту  наказу є приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718 «Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі».

3. Правові аспекти

Основними законодавчими актами у даній сфері суспільних відносин є:

Закон України «Про приватизацію державного майна»;

Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством аграрної політики та продовольства України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу немає правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Стосовно наказу буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу Фонду державного майна України «Про внесення зміни до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу» не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із чинним законодавством.

 

 

Заступник Голови Фонду
державного майна  України                                                             І. Миронюк

«____» ____________ 2015 р.