A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

"Про внесення змін до Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна"

від 26 лютого 2015 р.

ПРОЕКТ

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                   Вноситься
                                                                                                                                                                                   Кабінетом Міністрів України

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

"Про внесення змін до Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна "

________________________________

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Доповнити статтю 1 Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна" від 29 листопада 2001 року № 2864-ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 77; 2005 р.,    № 2, ст. 31; 2011 р., № 45, ст. 493; 2012 р., № 32-33, ст.413) абзацами в такій редакції:

«Мораторій на застосування примусової реалізації майна (крім майна об’єктів, що мають загальнодержавне значення та визначені частиною другою та частиною четвертою статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», майна підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та майна об’єктів житлового фонду, освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення) не поширюється на рішення щодо погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

Заборонити Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» передавати право вимоги щодо стягнення заборгованості третім особам.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова
Верховної Ради України                                                                     В. Гройсман