A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

від 24 лютого 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Фонду державного майна України
«Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затверджений наказом Фонду державного майна України від 03 жовтня 2006 року № 1523, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997 (далі – Порядок), визначає процедури надання орендарю згоди орендодавця (державного органу приватизації) на здійснення  невід’ємних поліпшень орендованого державного майна.

Одним з найважливіших джерел інформації, на основі яких приймається рішення про надання чи ненадання зазначеної згоди, є інформація уповноваженого органу управління відповідним майном або, за його дорученням, балансоутримувача цього майна.

На сьогодні у низки об’єктів державної власності, зокрема цілісних майнових комплексів підприємств та цілісних майнових комплексів структурних підрозділів підприємств, відсутній уповноважений орган управління, що відповідно до чинних норм Порядку унеможливлює здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, що, в свою чергу, є наслідком накопичення невикористаних коштів амортизаційних відрахувань на орендоване майно, фізичне та моральне зношення основних засобів.

З метою забезпечення прийняття орендодавцем відповідного рішення було розроблено проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна» (далі – Проект наказу, Акт).

2. Цілі державного регулювання

Проект наказу має на меті забезпечення можливості прийняття орендодавцем державного майна рішення щодо надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень за відсутності уповноваженого органу управління.

3. Визначення та оцінка способів досягнення зазначених цілей

Вбачаються два способи регулювання:
1. Неприйняття Проекту наказу залишить не врегульованим питання надання згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень.
2. За умови прийняття Проекту наказу будуть врегульовані питання надання відповідної згоди.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблеми, і відповідні заходи

Проектом наказу, зокрема, передбачається:

- наділити орендодавців державного майна механізмом надання чи ненадання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень за відсутності уповноваженого органу управління;

- створення комісії за участю представників органу, який давав згоду на оренду зазначеного майна, або його правонаступника, а за їх відсутності - представників відповідних місцевих державних адміністрацій (за згодою) з метою розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань, за відсутності уповноваженого органу управління.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Проекту наказу дасть змогу забезпечити орендодавців державного майна механізмом для прийняття рішення про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна за відсутності уповноваженого органу управління.

Запровадження запропонованого Акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Зовнішні фактори не впливають на дію наказу. Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається.

Реалізація запропонованого нормативно-правового акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття акта

Загальним ефектом прийняття Проекту наказу буде забезпечення орендодавців державного майна механізмом надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень за відсутності уповноваженого органу управління.

Негативні результати прийняття регуляторного Акта відсутні.

7. Обґрунтування строку дії акта

Запропонований наказ буде діяти до внесення змін до нього (прийняття нового наказу) або до його скасування.

8. Визначення показників результативності акта

Показниками результативності запропонованого Акта будуть:

кількість наданих орендарям орендодавцями згод на здійснення невід'ємних поліпшень;

вартість погоджених невід’ємних поліпшень.

Проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Фонду державного майна з метою обговорення та отримання від суб'єктів господарювання  зауважень та пропозицій.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного Акта буде здійснено шляхом моніторингу кількості наданих орендодавцями орендарям згод на здійснення поліпшень.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до дня набрання чинності зазначеним Актом, шляхом опрацювання результатів.

Повторне відстеження буде проводитися протягом року,  але не пізніше ніж через два роки, з дати набрання чинності наказом Фонду з використанням показників результативності.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на три роки на підставі даних звітів про кількість наданих орендарям орендодавцями згод на здійснення невід’ємних поліпшень.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                              Д. Парфененко