A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна

від 24 лютого 2015 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

______________                                       Київ                                       _______________

 

 

Про внесення змін до Порядку
надання орендарю згоди
орендодавця державного майна
на здійснення невід’ємних поліпшень
орендованого державного майна

 

Відповідно до статей 23 і 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03 жовтня 2006 року № 1523, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2006 року за № 1123/12997 (далі – Порядок), такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 3 після слів «охорони праці» доповнити словами у дужках «(за їх наявності)»;

2) пункт 4:

після слів «відповідним державним майном» доповнити словами у дужках «(за його наявності)»;

після слів «за його дорученням» доповнити словами та символом «чи за його відсутності - »;

3) пункт 5 після слів «уповноваженого управляти майном» доповнити словами у дужках «(за його наявності)»;

4) доповнити Порядок після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту:

«У разі відсутності органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого цілісного майнового комплексу, будівлі або споруди, у тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань, створює комісію за участю представників органу, який давав згоду на оренду зазначеного майна, або його правонаступника, а за їх відсутності - представників відповідних місцевих державних адміністрацій (за згодою)».

У зв’язку з цим пункти 6-10 вважати відповідно пунктами 7-11;

5) пункт 8 після слів «Згода на здійснення поліпшень надається» доповнити словами «з урахуванням висновків комісії та умов договору».

2. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сайті Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                      Д. Парфененко