A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

від 3 лютого 2015 р.

Проект 

 

КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від                           2015 р.  № 

 

Київ

 

 

Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати
за державне майно та пропорції її розподілу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., № 3, ст. 84; 2001 р., № 8, ст. 321; 2002 р., № 47, ст. 2124; 2007 р., № 1, ст. 34, № 79, ст. 2941; 2008 р., № 69, ст. 2313; 2009 р., № 14, ст. 424, № 33, ст. 1132, № 43, ст. 1453, № 55, ст. 1910, № 93, ст. 3173; 2010 р., № 6, ст. 259, № 84, ст. 2959; 2011 р., № 71, ст. 2677; 2013 р., № 29, ст. 1002, № 82, ст. 2325), такі зміни:

1. У пункті 17:

а) в абзаці третьому слово «організацій» замінити словами «установ, організацій крім, на період до 31 грудня 2016 року, підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури»;

б) абзац п’ятий після слова «Мінкультури» доповнити словами у дужках «(на період до 31 грудня 2016 року)»;

в) в абзаці одинадцятому слова «спрямовуються на виконання статутних завдань таких підприємств, установ та організацій» замінити словами "у повному обсязі спрямовуються таким підприємствам, установам та організаціям  на виконання їх статутних завдань";

2. Пункт 14 додатка 2 до Методики доповнити новим абзацом такого змісту:

«суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів».

 

 

Прем’єр-міністр України                                                        А. ЯЦЕНЮК