A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»

від 20 січня 2015 р.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про особливості приватизації
об’єктів незавершеного будівництва»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Аналіз ситуації, що склалася у сфері приватизації об’єктів незавершеного будівництва, свідчить про зниження попиту на об’єкти незавершеного будівництва, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких об’єкти розташовані,  про труднощі, що виникають у зв’язку з підготовкою об’єктів незавершеного будівництва до продажу разом із земельними ділянками, а також неможливістю проведення державної реєстрації прав власності держави на такі об’єкти.

Статтею 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» встановлено імперативну норму щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва на аукціонах разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти.

На даний час до переліку об’єктів незавершеного будівництва державної власності, що підлягають приватизації, включено близько 400 об’єктів незавершеного будівництва. У своїй більшості це об’єкти, які знаходяться в сільській місцевості, або за межами села чи міста, частина з них є неліквідними, зруйнованими та з низьким рівнем будівельної готовності. Місцерозташування таких об’єктів, як правило, не приваблює покупців, тому купувати об’єкти разом із земельними ділянками немає бажаючих. Насамперед це стосується об’єктів, які пропонуються до продажу під розбирання, оскільки потенційні покупці зацікавлені у придбанні об’єкта для використання будівельних матеріалів, а не земельної ділянки. Крім того, вартість продажу об’єктів незавершеного будівництва значно зростає при продажу їх разом із земельною ділянкою, що знижує їх привабливість.

На сьогоднішній день суттєво обмежене фінансування з Державного бюджету витрат державних органів приватизації на заходи, пов’язані з підготовкою об’єктів до приватизації, зокрема, з виготовленням документації із землеустрою.

З метою виконання Державної програми приватизації, забезпечення надходження коштів до державного бюджету та спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва  пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» в частині зняття імперативності норми щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об’єкти.

Також ситуація ускладнюється законодавчо встановленою загальною вимогою щодо укладання договорів про відчуження об’єктів нерухомого майна, зокрема й об’єктів незавершеного будівництва, після реєстрації прав на це майно (стаття 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 №868, для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва необхідно подати документ, що підтверджує право на земельну ділянку, технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва, а також документ, що надає право на виконання будівельних робіт.

На більшість об’єктів незавершеного будівництва, підготовку до приватизації яких здійснюють державні органи приватизації, з різних причин відсутні зазначені документи. Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується внести зміни до статті 11 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», в якій передбачити інший перелік документів, які необхідно подавати державному реєстратору державними органами приватизації для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

З метою спрощення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва та відповідно до пункту 7.5 розділу ІХ завдань Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скливання розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є удосконалення механізму приватизації об’єктів незавершеного будівництва, зниження обсягів видатків з Державного бюджету на підготовку об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, спрощення процедури проведення державної реєстрації права власності на об’єкти незавершеного будівництва державної форми власності, що підлягають приватизації.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Цілей державного регулювання планується досягти шляхом розробки Закону України. Оскільки обов’язковість продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, а також перелік документів, які необхідно подавати нотаріусу державними органами приватизації для посвідчення договору купівлі-продажу таких об’єктів, визначені Законом України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва»,  розв’язання вищезазначених проблем можливе лише за умови закріплення відповідних механізмів на законодавчому рівні.

 У разі неприйняття зазначеного законопроекту проблемні питання приватизації об’єктів незавершеного будівництва залишатимуться не врегульованими, триватиме блокування продажу об’єктів незавершеного будівництва, додаткове навантаження на державний бюджет – фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою до продажу об’єктів незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, руйнування та розкрадання державного майна.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується спростити  механізм приватизації об’єктів незавершеного будівництва шляхом внесення змін до статей 3 та 11 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», надавши можливість органам приватизації, враховуючи наявний попит, здійснювати продаж таких об’єктів як разом із земельними ділянками, так і без земельних ділянок, а також визначивши перелік документів, які необхідно подавати державному реєстратору державними органами приватизації для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

Слід зауважити, що частиною четвертою статті 27 Закону України «Про приватизацію державного майна», та частиною першою статті  22 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» передбачено, що право власності на об'єкт незавершеного будівництва переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта. У разі якщо об’єктом є нерухоме майно (нерухомість), право власності на нього переходить до покупця після державної реєстрації права власності на придбаний об’єкт в установленому законом порядку, яка здійснюється після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта. У зв’язку з цим стаття 12 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» потребує приведення у відповідність із вищезазначеними нормами Законів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не передбачається.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом удосконалення механізмів та процедур приватизації об’єктів незавершеного будівництва, продажу об’єктів,  формування чіткої правової бази у сфері приватизації об’єктів незавершеного будівництва.

Впровадження даного законодавчого акта дозволить:

удосконалити механізми та процедури приватизації об’єктів незавершеного будівництва;

сформувати чітку правову базу  у сфері приватизації об’єктів незавершеного будівництва;

забезпечити економічну ефективність продажу об’єктів незавершеного будівництва;

забезпечить реалізацію Державної програми приватизації.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття Закону України удосконалить механізм приватизації об’єктів незавершеного будівництва, сформує чітку правову базу  у сфері приватизації об’єктів незавершеного будівництва, забезпечить економічну ефективність продажу об’єктів незавершеного будівництва, забезпечить реалізацію Державної програми приватизації.

7. Термін дії акта

Постійний. Протягом дії Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва».

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта визначається такими показниками:

- збільшення кількості приватизованих об’єктів незавершеного будівництва;

 - збільшення надходжень грошових коштів до Державного бюджету.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проводитимуться базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання ним чинності шляхом отримання зауважень та пропозицій.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу процесу приватизації.

Періодичні відстеження результативності планується проводити раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження шляхом аналізу процесу приватизації.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінням продажу обєктів малої приватизації та ЄМК Фонду державного майна України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел./факс: 280-42-49).

 

 

 

В. о. Голови Фонду
державного майна України                                                                                         Д. Парфененко