A A A K K K

Порядок перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів

від 6 жовтня 2015 р.

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                         Наказ Фонду державного майна

                                                         України  від 19 грудня 2001 року

                                                          № 2357

                                                         (у редакції наказу Фонду

                                                          державного майна України

                                                          від _________2015 року № _____)

 

                                          Порядок

перевірки документів громадської організації, що претендує

на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Порядку визнання  Фондом державного майна України статусу саморегулівної організації оцінювачів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                13 грудня 2001 року № 1668 (далі – Порядок визнання  статусу).

 

2. Порядок установлює процедуру перевірки Фондом державного майна України документів, які подаються громадською організацією, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, передбачених Порядком визнання статусу.

 

3. Фондом державного майна України перевіряються копії установчих документів та свідоцтва про реєстрацію громадської організації.

 

4. Перевірка достовірності переліку фізичних осіб – членів громадської організації, складеного за формою, установленою згідно з додатком до Порядку визнання статусу, здійснюється вибірково. При цьому Фонд державного майна України виконує такі процедури:

вибіркове опитування фізичних осіб, зазначених у переліку, щодо їх дійсного членства у складі громадської організації згідно з правилами членства, установленими відповідними документами громадської організації, на перше число місяця, у якому громадською організацією подаються документи до Фонду державного майна України;

вибіркова перевірка наявності та чинності кваліфікаційних свідоцтв, інших кваліфікаційних документів оцінювача у фізичних осіб, що зазначені в переліку, згідно з інформацією, що міститься в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

вибіркова перевірка факту здійснення оцінювачами, що зазначені в переліку, професійної оціночної діяльності у будь-якій формі, визначеній статтею 4 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», у складі суб’єктів оціночної діяльності (згідно з довідками з останнього місця їх роботи).

 

5. Вибірковою перевіркою переліку фізичних осіб – членів громадської організації повинно бути охоплено не менше ніж 10 відсотків фізичних осіб за кожною з ознак, зазначених у пункті 4 цього  Порядку.

 

6. Під час перевірки документів щодо порядку здійснення процедур внутрішньої сертифікації оцінювачів Фонд державного майна України з'ясовує дату їх затвердження, відповідність процедури затвердження установчим документам громадської організації, а також повноту пакета документів.

 

7. Перевірка документів здійснюється Фондом державного майна України в строк, що не перевищує 21 календарного дня від дати їх отримання.

За результатами перевірки складається акт перевірки, який підписується особами, що здійснювали перевірку, та затверджується наказом Фонду державного майна України.

 

 

Директор Департаменту

оцінки майна, майнових

прав та професійної

оціночної діяльності                                                                Н. Кравцова