A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

"Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"

від 25 грудня 2014 р.

ПРОЕКТ

                                                       Вноситься
                                                       Кабінетом Міністрів України

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

"Про внесення змін до Закону України
"Про приватизацію державного майна"

________________________________

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122, із наступними змінами):

1) пункт 4 частини третьої статті 184 виключити;

2) у частині першій статті 185:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) належні державі пакети акцій акціонерних товариств, пропонуються до продажу на фондових біржах, крім випадків визначених у підпункті 3 цієї частини;";

...

пункт 4 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова
Верховної Ради України                                                                  В. Гройсман