A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах»

від 25 грудня 2014 р.

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Фонду державного майна України

«Про затвердження змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах»

1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах» розроблено з метою приведення Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року № 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року № 388), у відповідність із вимогами законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про приватизацію державного майна».

2. Ціль державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є приведення процедури проведення відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств у відповідність із вимогами чинного законодавства .

3. Визначення та оцінювання усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначеної мети, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Враховуючи мету розробки проекту наказу запропонований спосіб є єдино можливим, безальтернативним та найбільш ефективним способом.

Оскільки, залишення тексту зазначеного нормативно-правового акту без змін не відповідатиме обов’язку Фонду державного майна України щодо приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства своїх нормативно-правових актів, а удосконалення процедури проведення відкритих грошових регіональних аукціонів неможливе без внесення змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року № 1871, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від19 березня 2012 року № 388), приведення його у відповідність із вимогами законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про приватизацію державного майна», що дасть змогу уникнути можливих непорозумінь в процесі проведення  аукціонів.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Прийняття регуляторного акта дасть змогу забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та удосконалити Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затверджене наказом Фонду державного майна України від  08 вересня 2000 року № 1871, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року № 388), з метою організації та проведення відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств на більш високому рівні.

5. Обґрунтування можливостей досягнення поставленої мети у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його вимог є високою.

Додаткові зміни до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах можуть вноситися у разі внесення змін до чинного законодавства.

Реалізація проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах» не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із державного бюджету України.

Державний контроль та нагляд за дотриманням регуляторного акта здійснюється Фондом державного майна України відповідно до наданих йому повноважень.

Запровадження запропонованого акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставленої мети.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту наказу дасть змогу привести нормативно-правовий акт Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства та удосконалити механізм організації та проведення відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, визначений Положенням про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року № 1871, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за  № 652/4873 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 19 березня 2012 року № 388), що приведе до більшого залучення учасників процесу продажу акцій акціонерних товариств на аукціонах.

Розподіл вигод і витрат для суб'єктів регуляторного акта у зв'язку з прийняттям запропонованого акта наведено у таблиці:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами чинного законодавства

Витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами чинного законодавства

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у суб'єктів господарювання відсутні

Громадяни

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами чинного законодавства

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у громадян відсутні

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на регуляторний акт.

 8. Показники результативності регуляторного акта

Регуляторний акт обов’язковий для виконання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями.

Показниками результативності прийняття регуляторного акта є:

- кошти, які надійшли до державного бюджету від продажу акцій акціонерних товариств на аукціонах;

 -  кількість учасників аукціонів, які скористалися своїм правом на участь у приватизації державного майна (акцій акціонерних товариств).

Підготовлений проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження змін до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах» не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.    

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта Фонд державного майна України здійснюватиме базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінням біржової діяльності та проведення аукціонів Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, 01601, телефон 200-32-91, факс 280-16-12).

  

 

Заступник Голови Фонду                                                        І. Миронюк

 «____» ____________ 2014 р.