A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 96 від 18 січня 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2012Київ№ 96

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (наказ ФДМУ від 19.12.01 № 2355, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283), а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 16.11.2011 (протокол № 66) щодо позбавлення з свідоцтва Пелипенка В.М. від 23.06.2000 № 289, виданого ФДМУ спільно з навчальним центром консалтингової фірми "Експерт-Л, спеціалізації 1.3. "Оцінка колісних транспортних засобів",

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Пелипенку В.М. від 15.10.2002 № 3271.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Пелипенка В.М. і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію", додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сторінці Фонду в інтернеті.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

Заступник Голови ФондуІ.Хотей