A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357»

від 6 жовтня 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Фонду державного майна України

«Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України

 від  27 березня 2006 року № 513  і  від 19 грудня 2001 року № 2357»

 

 

1.    Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом

державного регулювання 

 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 і  від 19 грудня 2001 року № 2357» розроблено з метою приведення  нормативно – правових  актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року      № 358 "Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна".

Досягнення зазначених цілей пропонується здійснити шляхом внесення змін до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб‘єктів господарювання  та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за  № 417/12291 (із змінами), а також  Порядку перевірки документів громадської організації (об‘єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об‘єднання саморегулівних організацій оцінювачів), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 № 2357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за  № 25/6313 (із змінами),  шляхом  їх  викладення  в новій редакції.

 

2.    Головні цілі державного регулювання

 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказів Фонду державного майна України від  27 березня 2006 року № 513 і від 19 грудня 2001 року № 2357»  розроблено з метою приведення  нормативно - правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна».

 

3.  Визначення та оцінка альтернативних   способів  досягнення зазначених цілей

 

Під час розробки проекту наказу Фонду державного майна України розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

1. Залишити редакцію чинних Положення про порядок  анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання та  Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів) без змін. У такому випадку  зазначені вище нормативно-правові акти  не будуть відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна».

2. Внести зміни до  Положення про порядок  анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання та до Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів).

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблем

 

До нормативно-правової бази, що регулює питання процедури анулювання сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності та визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів, зокрема, належать:

 

Конституція України;

Закон України «Про Фонд державного майна України»;

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна";

постанова Кабінету Міністрів України  від 13 грудня 2001 року № 1668 «Про затвердження Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів»;

          Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб‘єктів господарювання  та їх поновлення після анулювання,  затверджене  наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513,  зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291;

Порядок перевірки документів громадської організації (об‘єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів  (об‘єднання саморегулівних організацій оцінювачів), затверджений наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 № 2357, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за  № 25/6313;

Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затверджене наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за       № 312/6600;

Порядок подання нормативно - правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затверджений  наказом   Міністерства   юстиції  України від 12 квітня 2005 року № 34/5 (із змінами).

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Проект наказу Фонду державного майна України дасть можливість  внести зміни до Положення про порядок  анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого  наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого  в    Міністерстві юстиції України 11 квітня   2006 року  за   № 417/12291 (із змінами),   та до Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2357, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за                    № 25/6313 (із змінами).

Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання  державними органами приватизації його  положень висока.

Державний контроль та нагляд за дотриманням наказу Фонду державного майна України органами приватизації здійснюється Фондом державного майна України відповідно до наданих йому Законами України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» повноважень.

 

6. Очікувані результати  прийняття акта

 

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства.

         Відсутні

Суб‘єкти господарювання

Приведення нормативно-правового акта  у відповідність до вимог чинного законодавства.

         Відсутні

Громадяни

Приведення нормативно-правового акта  у відповідність до вимог чинного законодавства.

Відсутні

 

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта не обмежений у часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на регуляторний акт.

8. Показники результативності  акта

 

Прогнозні значення якісних та кількісних показників результативності регуляторного акта не розроблялись у зв’язку з тим, що він вносить зміни до нормативно-правових актів у частині  приведення  їх  у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проект наказу Фонду державного майна України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розміщено на офіційному сайті Фонду державного майна України. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об‘єднань будуть прийматись зауваження та пропозиції до проекту наказу, становить не менше одного місяця, що є достатнім для інформованості громадськості з метою вивчення Фондом державного майна України її думки з приводу результативності заходів, що запроваджуються актом.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Стосовно  регуляторного акта не буде здійснюватись базове, повторне та періодичне  відстеження  у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у зв’язку з   тим, що  підготовлені  зміни  до нормативно-правових актів  належать до сфери удосконалення правового регулювання оціночної діяльності.

 Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України підготовлено Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України (01601,  м. Київ, вул. Кутузова, 18/9,  телефон/факс 200-36-36).

 

 

 

 

Заступник  Голови Фонду                                                 Н. Лебідь​​