A A A K K K

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

від 15 березня 2004 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про Державну програму приватизації"   1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

   Проект Закону України "Про Державну програму приватизації" розроблено відповідно до статті 4 Закону України "Про приватизацію державного майна" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.10.03 N 59532.

   Термін дії чинної Державної програми приватизації розраховано на 2000-2002 роки. Відповідно до чинного законодавства Програма діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.

   Підготовлений проект передбачає внесення Державної програми приватизації, яка визначає цілі та завдання щодо реалізації стратегії відносин власності на період 2004-2006 років, разом з пакетом змін до чинних законодавчих актів з метою приведення їх у відповідність до Програми, а також правового забезпечення норм Програми.

   Враховуючи досвід приватизаційного процесу попередніх років Державна програма приватизації на 2004-2006 роки спрямована на подальше вдосконалення процесів реформування відносин власності та поглиблення приватизації, зокрема підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів та послуг.


   2. Цілі і завдання прийняття акта

   Метою прийняття Програми є подальший розвиток процесу реформування відносин власності, вирішення проблем процесу приватизації попередніх років, удосконалення законодавства з питань приватизації, його спрощення та прозорість задля досягнення результату, який сприятиме більш ефективному здійсненню економічних реформ країни та стабілізації її економічного становища.

   Державна програма приватизації є під­рунтям для підвищення ефективності діяльності підприємств, установ, організацій, створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до Державного бюджету України.


   3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

   Проектом закону одночасно із внесенням Державної програми приватизації на 2004-2006 роки вносяться зміни до законодавчих актів, які випливають з положень та норм Програми, що забезпечить взаємоузгодженість правової бази з питань приватизації.

   Запропонований проект складається з дев'яти розділів:

   1 - Загальні положення.

   2 - Підготовка об'єктів права державної власності до приватизації.

   3 - Підготовка об'єктів до продажу у процесі приватизації.

   4 - Порядок застосування способів приватизації.

   5 - Регіональні та галузеві особливості приватизації.

   6 - Реалізація та контроль за виконанням договірних умов.

   7 - Завдання з приватизації.

   8 - Фінансові результати виконання Програми.

   9 - Заходи щодо виконання Програми.

   Проектом визначаються основні цілі, пріоритети та умови приватизації державного майна на 2004-2006 роки, встановлюються відповідні заходи щодо виконання Програми.

   Передбачається розподіл обов'язків та завдань з підготовки об'єктів приватизації державним органам виконавчої влади, уповноваженим управляти державним майном.

   Удосконалюються процедури та порядок продажу об'єктів для досягнення глибини приватизації. Визначають способи продажу шляхом аукціонів, конкурсів, відкритих торгів, на аукціоні із зниженням ціни лота, а також продаж без оголошення ціни, при якому ціна встановлюється покупцем самостійно.

   Окремим розділом проекту запроваджуються регіональні та галузеві особливості приватизації, які стосуються підприємств агропромислового комплексу, об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, особливо небезпечних підприємств, підприємств, діяльність яких пов'язаних з використанням надр, містоутворюючих, науково-дослідних та проектно-конструкторських підприємств.

   З метою уникнення невизначеності долі державного майна проектом запроваджується створення та постійне ведення реєстру об'єктів права державної власності.

   Проектом передбачаються норми щодо забезпечення публічності та прозорості процесу приватизації, підвищення поінформованості потенційних покупців про об'єкти, що пропонуються до продажу.

   Встановлюються щорічні завдання щодо обсягів надходження коштів від приватизації до Державного бюджету України та надається прогноз надходжень протягом 2004-2006 років.

   Одним з основних положень проекту є спрямування не менше 25 відсотків коштів, одержаних від продажу державного майна, на інноваційне інвестування підприємств.


   4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

   На даний час законодавство України з питань приватизації складається з Закону України "Про приватизацію державного майна", який є базовим законодавчим актом цієї сфери правового регулювання, Закону України "Про Державну програму приватизації", яка визначає цілі, пріоритети та умови приватизації на 2000-2002 роки, а також законів, які регулюють особливості приватизації окремих сфер та галузей економіки, зокрема, "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та міністерств і інших центральних органів виконавчої влади.


   5. Фінансово-економічне обгрунтування

   Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України, крім передбачених цим проектом.


   6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

   Запропонований законопроект забезпечить подальший розвиток та удосконалення процесів приватизації, вирішення проблем приватизації попередніх років, підвищення відкритості та прозорості процесу реформування державної власності.

   Результати його реалізації сприятимуть підвищенню соціально-економічної ефективності виробництва, створенню конкурентного середовища, як умови для зростання економіки країни і добробуту населення.

Голова Фонду державного майна УкраїниМ.В. Чечетов"____" __________2003р.