A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Положення про регламент роботи Комісії з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у Фонді державного майна України

№ 3033 від 23 листопада 2005 р.

Фонд державного майна України

Наказ

від 24 листопада 2005 р. N 3033

Про затвердження Положення про регламент роботи Комісії з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у Фонді державного майна України

На виконання пунту 3.3. Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 07.04.05 N 878, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.05 за N 436/10716 (далі - Порядок), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про регламент роботи Комісії з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у Фонді (далі - Положення), що додається.

2. Відповідно до пункту 3.3. Порядку створити Комісію з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в державному органі приватизації (далі - Комісія) у складі:

голова Комісії - Потімков О. Ю., заступник Голови Фонду;

члени Комісії:

Нікітін Ю. В., директор Департаменту постприватизаційного супроводження;

Шмуляр О. В., директор Юридичного департаменту;

Вижол В. О., директор Департаменту продажу цілісних майнових комплексів;

Курлов О. В., директор Департаменту міждержавних відносин та спільних підприємств;

Філозоп Є. Т., директор Департаменту підготовки та проведення конкурсів;

Федорова Г. Г., заступник директора Департаменту постприватизаційного супроводження - начальник відділу;

Кондратьєва С. І., головний спеціаліст відділу контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу Департаменту постприватизаційного супроводження - відповідальний секретар Комісії.

3. У разі відсутності в період роботи Комісії Потімкова О. Ю., її роботу очолює заступник Голови Фонду Парфененко Д. М.

4. Регіональним відділенням Фонду, Фонду майна Автономної Республіки Крим у двотижневий термін з дня підписання цього наказу розробити і затвердити своїми наказами регламент роботи і склад комісій з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у регіональному відділенні (Фонді майна Автономної Республіки Крим).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Потімкова О. Ю.

Голова ФондуВ. СЕМЕНЮК

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
24.11.2005 N 3033

ПОЛОЖЕННЯ
про регламент роботи Комісії з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у Фонді державного майна України

1. Комісія з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в державному органі приватизації (далі - Комісія) створюється у Фонді державного майна України (далі - Фонд) відповідно до пункту 3.3. Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації, затвердженого наказом Фонду від 07.04.05 N 878, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.05 за N 436/10716.

2. Метою діяльності Комісії є розгляд звернень до Фонду з питань оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації і підготовка відповідного рішення щодо оскарження результатів перевірки або відхилення звернення після розгляду, створення для заявника можливості врегулювання спірних питань, пов'язаних з його незгодою з результатами перевірки в Фонді перед вжиттям інших заходів захисту своїх прав, передбачених законодавством.

Комісія здійснює розгляд звернень у разі отримання у вигляді службової записки на ім'я голови Комісії відповідної пропозиції від підрозділу Фонду, до функцій якого належить контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу і яким відповідно до Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації, затвердженого наказом Фонду від 07.04.05 N 878 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.05 за N 436/10716, здійснено попередній розгляд звернення заявника.

3. Склад Комісії:

голова Комісії - заступник Голови Фонду, якому підпорядковується Департамент постприватизаційного супроводження;

члени Комісії - керівні працівники Департаменту постприватизаційного супроводження, а також Юридичного департаменту;

залежно від групи об'єкта приватизації керівні працівники Департаменту міждержавних майнових відносин та спільних підприємств; Департаменту підготовки та проведення конкурсів; Департаменту продажу цілісних майнових комплексів; фахівець Департаменту постприватизаційного супроводження, що є відповідальним секретарем Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Фонду.

4. Рішення Комісії оформлюється протоколом засідання Комісії.

5. Протокол засідання Комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії, затверджується головою Комісії і передається Департаменту постприватизаційного супроводження.

6. Протокол є складовою частиною комплекту документів до матеріалів з питань контролю стану виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, акт перевірки якого оскаржується. 7. Якщо Комісією зроблено висновок про відмову заявнику, то у протоколі фіксується відповідне об­рунтування.

8. Засідання Комісії вважається правомочним за умови участі в ньому не менше п'яти членів Комісії.

9. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. За умови рівної кількості голосів остаточне рішення Комісії приймається її головою.

Всі рішення Комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до протоколу засідання Комісії.

10. У разі необхідності на засідання Комісії можуть запрошуватися фахівці Фонду та представники іншої сторони договору купівлі-продажу, результати перевірки стану виконання умов якого оскаржуються, а також посадова особа Фонду, яка здійснила перевірку, результати якої оскаржуються.

11. За результатами роботи, Комісія може прийняти одне з таких рішень:

скасувати в певній частині висновки, викладені в акті перевірки та призначити проведення додаткової (повторної перевірки) й особу, яка здійснюватиме перевірку;

скасувати в певній частині висновки, викладені в акті перевірки, без призначення додаткової (повторної перевірки);

скасувати акт перевірки повністю, призначити проведення додаткової (повторної) перевірки й особу, яка здійснюватиме перевірку;

залишити акт перевірки без змін;

прийняти інше рішення.

12. Про прийняте Комісією рішення заявника повідомляють протягом п'яти робочих днів з моменту затвердження рішення Комісії головою Комісії листом Фонду з повідомленням про вручення за адресою, зазначеною у зверненні заявника.

Лист готує Департамент постприватизаційного супроводження.

Директор Департаменту постприватизаційного супроводженняЮ. НІКІТІН