A A A K K K

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності Чорноморського флоту Російської Федерації на житловий фонд та об'єкти соціально-побутового призначення в місцях дислокації його військових формувань на території України

від 8 листопада 2000 р.

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності Чорноморського флоту Російської Федерації на житловий фонд та об'єкти соціально-побутового призначення в місцях дислокації його військових формувань на території України

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.03.2000 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 09.11.2000 р.

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, що іменуються далі Сторонами,

усвідомлюючи необхідність створення норм, які б гарантували захист прав власності Сторін, прав та інтересів громадям України, військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації та членів їх сімей,

бажаючи визначити порядок використання військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, житлового фонду, що знаходиться в комунальній власності органів місцевого самоврядування,

беручи до уваги положення статтей 20 та 21 Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року,

погодились про таке:

Стаття 1

Житловий фонд, об'єкти соціально-побутового призначення та інженерні комунікації, що знаходяться на балансі підприємств, організацій та підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в місцях дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підлягають передачі в комунальну власність органів місцевого самоврядування по фактичному стану згідно з законодавством України на умовах, погоджених органами місцевого самоврядування з командуванням Чорноморського флоту Російської Федерації.

Виключення складають об'єкти, побудовані та придбані за рахунок коштів Російської Федерації і які підлягають оформленню у власність уповноваженого Російською Стороною органу, згідно з Переліком, який є невід'ємною частиною цієї Угоди, а також об'єкти, передані в оренду Російській Стороні.

Стаття 2

Українська Сторона забезпечує за військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації та членами їх сімей на період проходження служби у військових формуваннях Чорноморського флоту Російської Федерації на території України збереження права користування житловим фондом, в якому вони проживають на дату підписання цієї Угоди, та їх тимчасову прописку.

Стаття 3

Квартири, що знаходяться в комунальній власності органів місцевого самоврядування, які звільняються військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації та членами їх сімей, за поданням командування Чорноморського флоту Російської Федерації повторно заселяються військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації та членами їх сімей на основі решень та в порядку, встановленому органами місцевого самоврядування населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Стаття 4

Сторони визнають, що Російська Федерація має право фінансувати будівництво та придбання житлового фонду та об'єктів соціально-побутового призначення в місцях дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Житловий фонд та об'єкти соціально-побутового призначення, побудовані та придбані за рахунок коштів Російської Федерації для забезпечення життєдіяльності військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, закріплюються Українською Стороною у власність уповноваженого Російською Стороною органу з повним правом володіння, користування та розпорядження.

Стаття 5

Особи, що звільняються з військової служби зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, та члени їх сімей, які вибрали постійне місце проживання на території України в місцях дислокації Чорноморського флоту Російської Федерації, забезпечуються житловою площею за рахунок коштів Російської Федерації.

Стаття 6

Оплата житлово-комунальних послуг військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та членами їх сімей здійснюється за фактичною вартістю цих послуг.

Стаття 7

За погодженням між Сторонами до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються протоколами, що складають невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 8

Спори щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватись на засіданнях Змішаної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

У випадку, якщо Змішана комісія не зможе вирішити переданий їй спір, то він буде вирішуватись дипломатичним шляхом в найкоротші строки.

Стаття 9

Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання та набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою, та діє протягом строку дії Угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від              28 травня 1997 року.

Вчинено в м. Києві "16" березня 2000 року, в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Російської
Федерації

 

  • Додаток