A A A K K K

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про визання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662»

Текст документу

від 10 листопада 2015 р.


Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Фонду державного майна України «Про визання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662»

 

1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662» розроблено з метою приведення  нормативно – правових актів Фонду державного майна України у відповідність до законодавства.

Проектом наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність наказ Фонду від 05 квітня 2004 року № 662 «Про затвердження Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типової форми контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2004 року за № 901/9500.

2. Ціль державного регулювання                                    

Метою прийняття проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662» є приведення  нормативно-правових актів Фонду державного майна України до вимог законодавства.

 

3. Визначення та оцінювання усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Доцільно розглянути два способи досягнення встановленої мети:

1. Збереження існуючого стану та залишення наказу без змін, не дозволить досягнути цілей державного регулювання, визначених у пункті 2 Аналізу стосовно приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України до вимог законодавства та організувати роботу органу управління товариства на високому  рівні.

2. Визнання таким, таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662 «Про затвердження Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типової форми контракту з керівниками виконавчого органу відкритого акціонерного товариства» дозволить досягнути поставлених цілей, забезпечити дотримання законодавства, внаслідок чого, підвищиться рівень організації роботи органу управління товариства на високому рівні.

Отже, оптимальною є друга альтернатива - врегулювання порушених проблемних питань шляхом прийняття відповідного проекту  наказу.

4. Нормативно- законодавча база

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Закон України «Про акціонерні товариства»;

- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;

- Закон України «Про Фонд державного майна України»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року №777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

 

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662 «Про затвердження Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типової форми контракту з керівниками виконавчого органу відкритого акціонерного товариства» та визнати такими, що втратили чинність Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного  товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії та Типову форму контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства.

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити дотримання вимог  законодавства та дозволить організувати роботу органу управління товариства на високому  рівні.

6. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його вимог є високою.

Реалізація проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662» не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

7. Очікувані результати прийняття акта

У разі прийняття проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662» нормативно-правові акти Фонду буде приведено у відповідність до вимог законодавства, і як наслідок, роботу органу управління товариства буде організовано на високому рівні.

Прийняття проекту сприятиме підвищенню ефективності управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління Фонду державного майна України.

Розподіл вигод і витрат для суб'єктів регуляторного акта у зв'язку з прийняттям запропонованого акта наведено у таблиці:

 

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства та підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління Фонду державного майна України

Витрати державного місцевого бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог  законодавства

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у суб'єктів господарювання відсутні

Громадяни

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у громадян відсутні

 

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

 

8. Обгрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку)

Строк дії регуляторного акта необмежений.

 

9. Показники результативності акта

З прийняттям регуляторного акта буде приведено у відповідність із законодавством України нормативно-правові акти Фонду державного майна України та удосконалено роботу органу управління товариства.

Підготовлений проект наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що тратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662» не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Рівень поінформованості субєктів господарювання – високий.

Проект регуляторного акта розміщено на сайті Фонду у мережі Інтернет з метою оприлюднення та отримання зауважень та пропозицій.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта, визначене положеннями статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не здійснюватиметься.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінням з питань корпоративних прав держави Фонду державного майна (вул. Кутузова, 18/9,     м. Київ 133, 01601, телефон 200-35-36, факс 284-36-48).

 

 

 

 

 

                     Голова  Фонду                                                    І. Білоус