A A A K K K

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662

Текст документу

від 10 листопада 2015 р.

  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

_____________                                  Київ                                №____________

 

 

 

Про визнання таким, 

що втратив чинність, наказу

Фонду державного майна України

від 05 квітня 2004 року № 662

 

З метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами законодавства України

 

            НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 05 квітня 2004 року № 662, «Про затвердження Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типової форми контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2004 року за № 901/9500.

 

2. Управлінню з питань корпоративних відносин забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду державного майна України.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  

Голова Фонду                                                                          І. Білоус