A A A K K K

Проект наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу"

   

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                      Київ                                      №____________

 

 

 

Про внесення змін до Положення про порядок
приватизації несільськогосподарських
підприємств і організацій агропромислового комплексу

 

Відповідно до Закону  України від 13 січня  2012 року № 4336-VI«Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки» та з метою приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із законодавством України

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України             від 17 серпня 2000 року № 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за № 666/4887 (із змінами), виклавши пункти 3, 4 розділу IVцього Положення в такій редакції:

«3. Вартість цілісного майнового комплексу, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається за результатами незалежної оцінки відповідно до Методики оцінки майна, яка затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

4. На підставі висновку про вартість цілісного майнового комплексу державний орган приватизації розробляє проект договору купівлі-продажу майна та акта приймання-передачі відповідно до законодавства України.».

2. Управлінню реформування власності Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов‘язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Голова Фонду                                                                                                                                                                                                                               І. Білоус