A A A K K K

Пояснювальна записка до проекту наказу «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

Пояснювальна записка

до проекту наказу

«Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

 

1.     Обґрунтування необхідності прийняття акта

Наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року         № 1718 «Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі» затверджені Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу та Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу.

У пункті 3 розділу IVПоложення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу передбачено, що ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, встановлюється на підставі Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891.

У пункті 4 розділу IVПоложення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу вказано, що державний орган приватизації на підставі акта оцінки вартості майна протягом 30 днів розробляє проекти договору купівлі-продажу майна та акта приймання-передачі відповідно до законодавства України.

Таким чином, на сьогодні виникло протиріччя між Положенням про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу та Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891.

    З огляду на вищенаведене та з метою приведення у відповідність із чинним законодавством Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу необхідно до пунктів 3 та 4 розділу IVцього Положення внести зміни.

 

2.     Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття даного проекту наказу є приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України                від 17 серпня 2000 року № 1718 «Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі».

 

3.     Правові аспекти

Основними законодавчими актами у даній сфері суспільних відносин є:

Закон України «Про приватизацію державного майна»;

Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна».

4.     Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує фінансування з Державного бюджету України.

5.     Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством аграрної політики та продовольства України та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу немає правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.     Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Стосовно наказу буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону  України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін   до  Положення  про порядок   приватизації   несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»не вплине на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу забезпечить приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із чинним законодавством та   надасть   можливість здійснювати приватизацію несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу,вартість майна яких є недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного товариства.

 

 

 

Голова Фонду                                                                                                                                                                                                                                         І. Білоус

 

«____» ____________ 2015 р.