A A A K K K

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації  на введення процедури санації боржника до порушення провадження  у справі про банкрутствоза рахунок небюджетних джерел фінансування»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації  на введення процедури санації боржника до порушення провадження  у справі про банкрутствоза рахунок небюджетних джерел фінансування» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статтей 5, 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з метою забезпечення вжиття своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств – боржників, які перебувають в управлінні Фонду державного майна України та його регіональних відділень.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту наказу є встановлення порядку надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації до порушення провадження у справі про банкрутство для господарських товариств, які перебувають у них в управлінні, за рахунок небюджетних джерел фінансування.

 

3. Правові аспекти

У даній сфері правовідносини регулюються такими нормативно-правовими актами:

ЦивільнимкодексомУкраїни;

ГосподарськимкодексомУкраїни;

Господарським процесуальним кодексом України;

ЗакономУкраїни «Про управління об’єктами державної власності»;

ЗакономУкраїни «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

ЗакономУкраїни «Про Фонд державного майна України».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та фінансовихвитрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує узгодження з Державною регуляторною службою України. Проект наказу підлягає державній реєстрації, що здійснюється Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу нестосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиницьУкраїни та питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

 

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказувідсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом. Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» аналіз його впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, відповідність проекту наказу принципам державної регуляторної політики вивчалось шляхом оприлюднення проекту наказу на офіційному сайті Фонду державного майна України і опрацювання зауважень і пропозицій від спеціалістів у сфері банкрутства та широкої громадськості.

 

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект наказу не матиме негативного впливу на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу буде сприятиздійсненнюзаходів, спрямованихна відновлення платоспроможності боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

 

 

Голова Фонду                                                                                                                                                                                                                                   І. Білоус

 

"____" "_____________" 2015 р.