A A A K K K

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії»

1.     Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Законом України від 16 липня 2015 р. № 627-VIII«Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» встановлено, що дія мораторію, визначена частиною першою статті 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», не поширюється на застосування примусової реалізації майна (за виключенням об’єктів, що відповідно до закону не підлягають приватизації, а також підприємств, перед якими у держави є підтверджена в установленому порядку заборгованість з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з опалення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню) для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії. Порядок реалізації майна встановлюється Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації вимог Закону України від 16 липня 2015 р. № 627-VIII«Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» Фондом державного майна розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії».

2.     Мета і шляхи її досягнення

Основною метою розробки проекту акта є визначення механізму та способу примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

3.     Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють Закон України «Про управління об’єктами державної власності», Закон України «Про виконавче провадження» та інші нормативно-правові акти з питань управління об’єктами державної власності, оцінки майна.

Реалізація акта не потребує розроблення нових актів.

4.     Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету, матеріальних та інших витрат.

5.     Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції та Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно – територіальних одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на веб-порталі Фонду державного майна для можливого ознайомлення, надання зауважень та пропозицій.

9.     Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10.   Оцінка регуляторного впливу

Впровадження цього регуляторного акта дасть змогу запровадити механізм та спосіб примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного акта потребує погодження із спеціально уповноваженим органом з питань регуляторної політики та підприємництва.

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови визначить механізм та спосіб примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

 

 

Голова Фонду                                                                       І. Білоус

 

 

 

“      ” ___________ 2015 р.