A A A K K K

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії”

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії”

1.     Опис проблеми

Законом України від 16 липня 2015 р. № 627-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» встановлено, що дія мораторію, визначена частиною першою статті 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», не поширюється на застосування примусової реалізації майна (за виключенням об’єктів, що відповідно до закону не підлягають приватизації, а також підприємств, перед якими у держави є підтверджена в установленому порядку заборгованість з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з опалення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню) для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії. Порядок реалізації майна встановлюється Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації вимог Закону України від 16 липня 2015 р. № 627-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» Фондом державного майна розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії».

2. Цілі прийняття акта

Основною метою розробки проекту акта є визначення механізму та способу примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Залишення без змін чинного законодавства України.

Залишення без змін чинного законодавства України не створить умов для  покращення фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

2. Внесення проекту постанови Кабінету Міністрів України.

Для досягнення поставлених цілей є необхідними розроблення та прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку примусової реалізації майна для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії».

Проект постанови визначить механізм та спосіб примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Проект цього регуляторного акта дасть змогу створити умови для  покращення фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, цим проектом нормативно-правового акта визначається механізм та спосіб примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Впровадження цього нормативно-правового акта дасть змогу створити умови для стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України», яке можливе шляхом надання Компанії дієвих інструментів стягнення заборгованості споживачів за природний газ та ефективних механізмів впливу на підприємства-боржники.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Очікуваними наслідками дії регуляторного акта не передбачено нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Витрати коштів та часу для суб’єктів господарювання і держави є мінімальними та пов’язані з оформленням документів, необхідних для реалізації положень проекту регуляторного акта.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог регуляторного акта встановлюється відповідно до актів законодавства.

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Впровадження цього регуляторного акта дасть змогу запровадити механізм та спосіб примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

 Запровадження механізму та способу примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

 

Додатко-ві витрати відсутні

НАК «Нафтогаз України» та її дочірні підприємства

 

Запровадження механізму та способу примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

 

Додатко-ві витрати відсутні

Суб’єкти

господарюван-ня

Запровадження механізму та способу примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

Додатко-ві витрати відсутні

 

Таким чином, на підставі аналізу вигод та витрат можна зробити висновок про доцільність запровадження такого регулювання.

7. Обґрунтування строку чинності акта

Обмежень строку дії регуляторного акта немає, що дасть змогу розв’язати проблему та досягти намічених цілей. Строк чинності регуляторного акта – відповідно до законодавства після прийняття його Кабінетом Міністрів України.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності цього регуляторного акта є:

- кількість виконавчих проваджень;

- кількість майна, на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

- обсяг надходжень коштів від продажу майна, на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

- кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиметься дія акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта.

9. Заходи для відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження.

Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності регуляторним актом. Базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не пізніше ніж через два роки.

Періодичне відстеження здійснюється раз у три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Визначені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, визначених під час повторного відстеження.

У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюються на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

 

Голова Фонду                                                                                                                                                                                                                                                  І. Білоус