A A A K K K

Проект наказу ФДМУ про внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                      Київ                                      №____________

 

 

 

Про внесення змін до Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств

 

 

            Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про акціонерні товариства», постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна» (зі змінами) та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна та залучення інвестицій в економіку України

 

НАКАЗУЮ:

 

          1. Унести до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  10 травня 2012 року № 639, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 10 травня 2012 року № 674, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за № 940/21252, такі зміни:

 

          у пункті 1.3.:

          абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«конкурсна гарантія учасника - визначений згідно з умовами відповідного конкурсу внесок грошових коштів у розмірі 5 відсотків від початкової ціни пакета акцій для об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу та 20 відсотків від початкової ціни пакета акцій для об’єктів групи В на визначений в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу рахунок;»

          у абзаці сімнадцятому слово «вартість» замінити словом «ціна»;

             пункт 2.3. викласти в такій редакції:

«2.3. Якщо на участь у конкурсі надійшла заява від одного потенційного покупця, якого визнано учасником конкурсу, або якщо до участі у конкурсі допущено тільки одного учасника конкурсу, ціна продажу пакета акцій акціонерного товариства встановлюється на підставі ціни, яку визначив покупець у своїй конкурсній пропозиції, але не може бути меншою початкової ціни пакета акцій і вартості, встановленої в результаті незалежної оцінки, звіт про яку має бути дійсним на дату укладення договору купівлі-продажу такого пакета акцій.»;

у пункті 3.1. та пункті 5.8. слова «не менш як 60 відсотків» замінити  словами «більш як 50 відсотків»;

 у пункті 8.9. слово «вартості» замінити словом «ціни»;

 

      пункт 10.2. виключити.

           2. Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу Департаменту конкурентних продажів об'єктів приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

          3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

          4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду                                                                       І. Білоус

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу