A A A K K K

Проект наказу ФДМУ "Про внесення змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни"

ПРОЕКТ

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                      Київ                                      №____________

 

 

Про внесення змін до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів
малої приватизаціїна аукціоні,у тому
числі за методом зниження ціни

 

Відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про приватизацію державного майна», частини першої статті 2 та абзацу третього частини першої статті 3 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації державної власності на аукціонах в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів  малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, а саме:

пункт четвертий розділу І Порядку виключити;

пункти п’ятий – чотирнадцятий вважати пунктами четвертим – тринадцятим.

2. Управлінню приватизації об’єктів груп А, Д та Ж забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

          4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

ГоловаФонду                                                                 І. Білоус

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу