A A A K K K

Проект наказу ФДМУ "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                      Київ                                      №____________

 

 

 

Про затвердження Змін до Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств

 

 

            Відповідно до  вимог Закону України від 16 лютого 2016 року № 1005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації», постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня  2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна» та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна та залучення інвестицій в економіку України

 

НАКАЗУЮ:

 

          1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  10 травня 2012 року № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за № 940/21252, що додаються.

          2. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

          3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

          4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Голова Фонду                                                                       І. Білоус

 

 

Зміни до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу