A A A K K K

Проект наказу ФДМУ "Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств"

ПРОЕКТ  

         

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                      Київ                                      №____________

 

 

 

 

Про затвердження Змін до
Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних товариств

 

 

          Відповідно до вимог Закону України від 16 лютого 2016 року № 1005-VIII«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації» та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна

     

НАКАЗУЮ:

 

          1. Затвердити Зміни до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р), що додаються.

2. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

          3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

          4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Голова Фонду                                                                       І. Білоус

 

Зміни

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу