A A A K K K

Проект наказу ФДМУ «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

__________________                               Київ                   №  _________________

 

 

Про затвердження Порядку здійснення
контролюза виконанням умовдоговорів
купівлі-продажу об‘єктів приватизації
органами приватизації

 

 

Відповідно дочастини другої статті 27 Закону України «Про приватизацію державногоі комунального майна»

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Порядокздійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об‘єктів приватизації органами приватизації, що додається.

2.  Органамприватизаціїпід часпроведенняконтролю за станом виконання умов договорів купівлі-продажу, укладенихвпроцесі приватизації державного(комунального)майна, дотримуватисявимог Порядкуздійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об‘єктів приватизації органами приватизації, затвердженого цим наказом.

3.  Визнати такими, що втратили чинність, накази Фонду державного майна України:

 від 10 травня 2012 року № 631 «Про затвердження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизаціїдержавними органами приватизації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 травня 2012 року за № 815/21127;

 від 09 квітня 2012 року № 472 «Про затвердження форм актів перевірки  виконання умов договорів купівлі-продажу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 року за № 642/20955 (із змінами).

4. Управлінню контролю постприватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного його опублікування.

 

 

       В. о. ГоловиФонду

                                                  В. Трубаров

 

Порядок

Форма Акта додаток 1

Форма Акта додаток 2

Форма Акта додаток 3

Форма Акта додаток 4

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

ТЕСТ малого підприємництва