A A A K K K

Про внесення зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від _____________ 2018 р. № 

 

Київ

 

Про внесення зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 57; Офіційний вісник України, 1998 р., № 20, ст. 742; 2000 р., № 3, ст. 84; 2002 р., № 28, ст. 1320; 2009 р., № 55, ст. 1901; 2010 р., № 6, ст. 259, № 84, ст. 2959; 2011 р., № 71, ст. 2677; 2013 р., № 29, ст. 1002; 2015 р., № 96, ст. 3285; 2016 р., № 10, ст. 445; 2017 р., № 36, ст. 1135, № 88, ст. 2697), що додаються.

 

Прем'єр-міністр України                                                     В. ГРОЙСМАН


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________ 2018 р. № ____

 

Зміни,
що вносяться до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу

1.     Абзац перший викласти у такій редакції:

«10. Розмір річної орендної плати 1 гривня встановлюється таким орендарям:

бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;

Пенсійному фонду України та його територіальним органам;

Фонду соціального страхування України, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;

Державній службі зайнятості (Центральним апаратом), регіональним та базовим центрам зайнятості;

державним та комунальним закладам охорони здоров'я;

музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствам зв'язку, що їх розповсюджують;

Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

юридичним та фізичним особам для облаштування на безоплатній основі кімнат відпочинку (сімейних кімнат) у закладах охорони здоров’я для осіб, які перебувають на лікуванні у відповідних закладах охорони здоров’я, та членам їхніх сімей;

асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.».

У зв’язку з цим абзаци другий – одинадцятий вважати абзацами п’ятнадцятим – двадцять четвертим відповідно.

2.     В абзаці вісімнадцятому слова «першому – четвертому» замінити словами «першому та п’ятнадцятому».

_________________

 

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця