A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження форм подання інформації»

від 18 березня 2013 р.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження форм подання інформації»

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Пунктом 12 Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1103 (далі – Постанова), встановлено вимогу щодо подання суб’єктами оціночної діяльності, що уповноважені проводити оцінку земельних поліпшень,  інформації про результати проведення оцінки нерухомого майна за встановленими Фондом державного майна формами. Відсутність установлених Фондом державного майна форм не дає змоги суб’єктам оціночної діяльності виконувати вимоги пунктів 3 та 12 Тимчасового порядку, що названий вище. 

2. Головні цілі державного регулювання

Проект наказу  Фонду державного майна «Про затвердження  форм подання інформації» (далі – Наказ) забезпечить суб’єктів оціночної діяльності формами, за якими необхідно подавати інформацію про об’єкти нерухомості, оціночна вартість яких визначалась, та систематизує подання такої інформації.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час розробки проекту Наказу було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

1. Не розробляти форми, за якими суб’єкти оціночної діяльності зобов’язані подавати інформацію про об’єкти нерухомості, оціночна вартість яких визначалась відповідно до Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого Постановою. У такому випадку виникне проблема виконання суб’єктами оціночної діяльності пунктів 3 та 12 Тимчасового порядку, що названий вище. 

2. Розроблення Фондом державного майна форм подання суб’єктами оціночної діяльності інформації про об’єкти нерухомості, оціночна вартість яких підлягала визначенню відповідно до Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого Постановою, дасть змогу  якісного та вчасного подання суб’єктами оціночної діяльності інформації про проведені роботи з визначення оціночної вартості земельних поліпшень та їх характеристики, а саме: місце розташування, об’ємно – планувальні характеристики, фізичний стан, функціональне призначення, оціночну вартість та інформацію про ступінь будівельної готовності (у разі визначення оціночної вартості об’єкта незавершеного будівництва).

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблем

Нормативно-правова база, що регулює питання визначення оціночної вартості земельних поліпшень, включає: Податковий кодекс України, Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закон України «Про Фонд державного майна України», постанову Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1103 «Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)», постанову Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440 «Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», постанову Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442 «Про затвердження Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна», постанову Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 №1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок».

Запропонований проект Наказу систематизує та уніфікує подання суб’єктами оціночної діяльності інформації про об’єкти нерухомості, оціночна вартість яких визначалась відповідно до Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого Постановою.

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Запропонований проект Наказу забезпечить суб’єктів оціночної діяльності формами подання інформації про об’єкти нерухомості, оціночна вартість яких визначалась відповідно до Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого Постановою. Форми, що пропонуються до затвердження, містять: дані про об’єкти нерухомості, що поділяються за такими видами як: об’єкт торговельної нерухомості, об’єкт промислової (складської) нерухомості, об’єкт житлової нерухомості, об’єкт адміністративної нерухомості; форму повідомлення про намір суб’єктів оціночної діяльності провадити практичну діяльність з оцінки об’єктів нерухомості для цілей оподаткування. 

 Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання суб’єктами оціночної діяльності його положень висока. Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

   Державний контроль та нагляд за дотриманням акта здійснюється Фондом державного майна України відповідно до наданих йому Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Законом України «Про Фонд державного майна України» та Постановою повноважень.

6. Очікувані результати прийняття акта

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Виконання підпункту 1 пункут 3 Постанови

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Виконання пунктів 3, 12 Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого Постановою

Відсутні

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності Постанови, не визначений, тому строк чинності Наказу, який розроблено на виконання Постанови, не обмежений у часі.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основним показником результативності проекту є кількість якісної інформації про результати  роботи з визначення оціночної вартості об’єктів нерухомості відповідно до Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), затвердженого Постановою, поданої суб’єктами оціночної діяльності.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

   Щодо регуляторного акта Фонд державного майна здійснюватиме базове, повторне та періодичне відстеження його результативності у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

   Базове відстеження результативності акта здійснюється до набрання чинності зазначеним актом шляхом вивчення думки спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.

   Результативність дій, запроваджених Наказом, вивчатиметься Фондом державного майна протягом року з дати набрання чинності актом. За результатами такого відстеження буде здійснений порівняльний аналіз показників результативності акта до набрання ним чинності і після набрання чинності.

   Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня вжиття заходів з повторного відстеження результативності акта.

   Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінням з питань оціночної діяльності Фонду державного майна (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, телефон/факс 200-33-59).

 

Голова Фонду                                                                                   О. Рябченко