A A A K K K

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою»

від 22 жовтня 2015 р.

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою»

 

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою» (далі – проект нормативно-правового акта) розроблено відповідно до абзацу третього частини першої статті 181 Закону України «Про приватизацію державного майна», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із Законом України від          10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», а також удосконалення процедури проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою.

            Зокрема, абзацом першим частини першої статті 2 Закону України від              10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» встановлюється норма, що цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт – 1 мільйон гривень.

            Чинним Положенням про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою передбачається проведення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою у разі, якщо вартість робіт із землеустрою не перевищує 300 тис. грн.

            Крім того, проектом нормативно-правового акта передбачається спростити безпосередньо процедуру проведення самого конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою.

 

2. Головні цілі державного регулювання

Головною метою прийняття проекту нормативно-правового акта є вдосконалення процедури відбору на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами приватизації та приведення його у відповідність із законодавством про здійснення державних закупівель.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Вбачається за можливе визначити два способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишення без змін нормативно-правового акта – Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 вересня 2011 року № 1420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1210/19948 (із змінами).

Такий спосіб є неприйнятним, оскільки він буде суперечити чинному законодавству.

2. Внесення змін до зазначеного нормативно-правового акта Фонду державного майна України, що дасть змогу привести його у відповідність із Законом України від 10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Прийняття проекту нормативно-правового акта забезпечить дотримання вимог законодавства України про здійснення державних закупівель, а також дасть змогу вдосконалити процедуру відбору на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами приватизації.


5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його вимог є високою.

Додаткові зміни до нормативно-правового акта можуть вноситися у разі змін у чинному законодавстві.

Реалізація проекту нормативно-правового акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.


6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта забезпечить приведення положень нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами Закону України від 10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», а також вдосконалення процедури відбору на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою державними органами приватизації.

Розподіл вигод і витрат для суб'єктів регуляторного акта у зв'язку з прийняттям запропонованого акта наведено у таблиці:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства про здійснення державних закупівель

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Залучення виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах під час підготовки до продажу державними органами приватизації об'єктів державної власності, які підлягають приватизації разом із земельними ділянками

Додаткові витрати відсутні

 

Громадяни

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта


            Строк дії регуляторного акта необмежений у часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливають на регуляторний акт.

 


8. Показники результативності регуляторного акта

Регуляторний акт є обов’язковим для виконання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями.

Основним показником результативності регуляторного акта є кількість укладених договорів на виконання робіт із землеустрою. Вид даних для відстеження – статистичні показники.

Підготовлений проект наказу не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Керуючись вимогами статей 9 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», для оприлюднення відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, доопрацьований проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою» розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України http://www.spfu.gov.ua з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження у строки, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження буде здійснене після набрання чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Установлені кількісні значення показників результативності при повторному та періодичному відстеженні акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

 Аналіз регуляторного впливу проекту нормативно-правового акта підготовлено Управлінням приватизації об’єктів груп А, Д та Ж Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, тел. 284-52-40).

 

 

 

Голова Фонду

державного майна України                                                     І. Білоус

 

 

"___" _________________ 2015 р.