A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення екзаменаційної комісії

№ 721 від 21 травня 2012 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2012                                Київ                                      № 721

Щодо виконання протокольного
рішення екзаменаційної комісії

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (наказ ФДМУ від 23.04.2012 № 555, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 658/20971), а також на підставі рішення екзаменаційної комісії від 15.03.2012 (протокол № 67) щодо позбавлення Руденка Ю.В. спеціалізації 1.3 «Оцінка дорожних транспортних засобів», зазначеної у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача  від 04.09.2001 МФ № С-123, виданому ФДМУ спільно з Київським коледжем нерухомості,

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Руденка Ю.В. від 01.10.2008 № 6891.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності Руденка Ю.В. з урахуванням кваліфікаційних свідоцтв оцінювача і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                               І. Хотей