A A A K K K

Історична довідка

Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області (далі – регіональне відділення) створено 30 липня 1992 року відповідно до наказу ФДМУ від 28 липня 1992 року N 208 з метою реалізації державної політики у сфері оренди, оцінки, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належить до сфери його управління.
Першим начальником регіонального відділення була Веприцька Валентина Олексіївна, яка до того очолювала один із відділів обласної держадміністрації.
На початку діяльності у Регіональному відділенні працювало 5 фахівців. Протягом 1992 року вся робота відділення була спрямована на перевірку укладених договорів оренди з подальшим приведення їх до вимог чинного законодавства та переоформленням на себе повноважень орендодавця. Одночасно укладались нові договори оренди державного майна.
В жовтні 1993 року створено три структурних підрозділи, а в 1994 році діяло вже 11 відділів. Приватизація на той час здійснювалась переважно неконкурентними способами - шляхом оренди з викупом або викупу трудовим колективом.
В 1995 році створюються міське та 11 районних представництв ФДМУ для здійснення приватизації майна, що перебувало у комунальній власності районів і міста. Загалом в регіональному відділенні та представництвах ФДМУ в районах працювало 86 працівників.
Протягом 1996 - 1998 р.р. через суттєве зменшення обсягів відчуження об'єктів комунальної власності в районах області та м. Чернівці і подальшим покладанням цієї роботи на органи місцевого самоврядування поетапно ліквідовано районні представництва. Регіональне відділення почало здійснювати роботу з відчуження об'єктів комунальної власності за наявності делегування цих повноважень органами місцевого самоврядування.
В різні роки регіональне відділення очолювали Фишко Євген Олександрович; Білоконь Юрій Миколайович, Комаровська Ірина Петрівна, Затварницький Петро Петрович.
Сьогодні основні завдання та права регіонального відділення визначені Положенням про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області, затвердженим Головою Фонду державного майна України, 19 липня 2012 року.
З 27 серпня 2012 року регіональне відділення очолює Комаровська Ірина Петрівна.
З кожним роком структура регіонального відділення удосконалюється. Структурні зміни у відділах відбуваються в залежності від завдань, що покладаються на державні органи приватизації. Регіональне відділення забезпечене комп'ютерною, копіювальною технікою, сучасними засобами зв'язку та має в своєму розпорядженні легковий автомобіль. З 2000 року регіональне відділення при'єднане до корпоративної комп'ютерної мережі ФДМУ.
 

06.03.2019 року Фонд державного майна України наказом № 231 «Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України», утворив регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях як юридичну особу публічного права, реорганізувавши шляхом злиття регіональне відділення Фонду державного майна по Івано-Франківській області, регіональне відділення по Чернівецькій області, регіональне відділення Фонду державного майна по Тернопільській області.

Наказом Фонду державного майна України №578 від 18.06.2019  визначено днем початку роботи  РВ ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях 20.06.2019

Наказом Фонду державного майна України №596 від 20.06.2019р. визнано таким, що втратило чинність Положення про РВ ФДМУ по Чернівецькій області, затверджене наказом ФДМУ від 02.10.2012 №3607.