A A A K K K

Актуально

24.11.2020

Інформуємо про оголошення  аукціонів  з передачі в оренду державного нерухомого майна

 Регіональним відділенням ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, в особі Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області оголошено аукціони в електронній торговій системі ДП «Прозоро Продажі» з передачі в оренду державного нерухомого майна на 15 грудня 2020 року, а саме:

Будівель та споруд пансіонату з лікування матері та дитини «Зелені пагорби» (37 об’єктів), загальною площею 2878,00 кв.м. (Чернівецька обл., Вижницький р-н., с. Виженка, вул.Велика Виженка,  262А, 267А, 288А, 289А, 292А, 294А, 329А, 346А );

- об’єкт може бути використаний лише за його цільовим призначенням – для лікування матері і дитини, їх оздоровлення;

- строк оренди 5 років; стартова орендна плата без ПДВ 32 260,00 грн.

- дата аукціону 15.12.2020 року.

- кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 14.12.2020 року.

Ознайомитись з інформацією про лот можна за посиланням: https://sale.bue.com.ua/auction/UA-PS-2020-11-18-000103-1

Переглянути фотоматеріал можно за посиланнями: /userfiles/files/Фото Зелені _пагорби.jpg,  /userfiles/files/Фото Зелені Пагорби.jpg

 

Будівель дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Юність" (47 об’єктів) загальною площею 4938.5 кв.м. (Чернівецька обл., Вижницький р-н., смт. Берегомет, вул. Павла Лейби /колишня Піонерська/, 2

- об’єкт може бути використаний лише за його цільовим призначенням – для оздоровлення та відпочинку дітей і дорослих;

- строк оренди 5 років; стартова орендна плата без ПДВ 52 510,00 грн.

- дата аукціону 15.12.2020 року.

- кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 14.12.2020 року.

Ознайомитись з інформацією про лот можна за посиланням: https://sale.bue.com.ua/auction/UA-PS-2020-11-18-000104-1

Переглянути фотоматеріал можно за посиланнями: /userfiles/files/Фото Юність 1.jpg,  /userfiles/files/Фото Юність .jpg

 

17.09.2020

Інформуємо про зміну терміну повідомлення Орендодавцем Орендаря про припинення дії договору оренди державного майна

За загальним правилом, згідно част.4 ст.284 Господарського кодексу України у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Така правова норма мала місце й у договорах оренди державного майна, що укладені в період до 01.02.2020 у відповідності до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №2269-ХII. Тобто, для припинення договору оренди, одна сторона за договором мала обов’язок подати відповідну заяву іншій стороні протягом місяця після закінчення такого договору.

Натомість, Законом України «Про оренду державного та комунального майна» №157-IX від 03.10.2019, що набрав чинності 27.12.2019, введений в дію з 01.02.2020 /далі –Закон/ Порядком передачі в оренду державного та комунального майна /далі –Порядок/, затвердженого постановою КМ України №483 від 03.06.2020 (набрав чинності 17.06.2020), які є спеціальними нормативно-правовими актами для правовідносин оренди (найму) державного майна, визначений інший порядок повідомлення Орендаря про припинення договору оренди.

Згідно част.3 ст.18 Закону договори оренди можуть бути продовжені на той самий строк, на який вони були укладені, на підставі заяви Орендаря про продовження договору, поданої Орендодавцю не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Дана вимога стосується як Орендарів, що мають право на продовження договорів оренди без аукціону, так і тих Орендарів, які мають право на продовження договорів на аукціоні.

Пунктами 135, 143 Порядку визначено, щоякщо Орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то Орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє Орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що Орендар не подав відповідну заяву у визначений Законом строк, та про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.

Отже, Орендарям державного майна, які мають намір скористатись своїм правом на продовження відповідного договору, слід врахувати нові правила, що діють на сьогодні.

 

04.09.2020

Роз’яснення щодо застосування ст.21 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» стосовно здійснення поліпшень орендованого майна Орендарем

З метою інформування Орендарів державного майна, розташованого на території Чернівецької області щодо нововведень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03.10.2019 (далі - Закон), який набрав чинності 27.12.2019 та введений в дію з 01.02.2020, Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення ФДМУ по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях надає роз’яснення з приводу окремих статей цього Закону, а саме в частині надання дозволів на поліпшення орендованого майна.

Питання надання дозволів на здійснення поліпшень орендованого майна врегульоване статтею 21 Закону та Порядком передачі державного та комунального майна в оренду, затвердженим постановою КМ України №483 від 03.06.2020 (набрав чинності 17.06.2020) – далі Порядок. Детально дана процедура виписана в розділі«Порядок здійснення ремонту таневід’ємних поліпшень» вказаного Порядку.

Згідно част.4 ст.21 Закону  Орендар може звернутися до Орендодавця із клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень, якщо за розрахунками Орендаря, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з частиною другою цієї статті (частина 2 цієї статті визначає: якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням через його незадовільний стан, орендар має право на зарахування витрат на здійснення такого ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди в порядку та межах, визначених Порядком передачі майна в оренду)  становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди , визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на будь-яку дату поточного року.

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень державного майна приймає Орендодавець за наявності письмової згоди Балансоутримувача, а також згоди уповноваженого органу управління Балансоутримувача у випадках, передбачених статутом чи положенням Балансоутримувача, в порядку, встановленому Фондом державного майна України.

Слід зазначити, що Балансоутримувач орендованого майна приймає рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту (част.5 ст.21 Закону).

Підставами для прийняття рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень є:

- отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу;

- прийняття балансоутримувачем майна рішення, передбаченого част.5 ст.21 Закону.

Рішення, що приймаються за результатами розгляду клопотання Орендаря про здійснення поліпшень майна, переданого в оренду, оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення згідно з Порядком передачі майна в оренду.

Отже, починаючи з дати набуття чинності Законом №157-ІХ, рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень державного майна мають право отримати тільки орендарі, які отримали державне майно у строкове платне користування (в оренду) за результатом аукціону або конкурсу.

Відповідно до абз.3 част.4 ст.9 Закону України №2269-ХІІV(діяв в період до 01.02.2020) конкурс на право оренди оголошувався орендодавцем у разі надходження двох і більше заяв. У такому випадку, процедура проведення конкурсу на право оренди державного майна здійснювалась відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМ України від 31 серпня 2011 №906.

У свою чергу, якщо майно було передане в оренду відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №2269-ХІІ і за результатами вивчення попиту було подано лише одну заяву на оренду, конкурс не проводився і договір уклався із заявником без проведення конкурсу, то такий договір не вважається укладеним за результатами конкурсу.

 

У разі, якщо договір оренди укладений до набрання чинності Законом №157-ІХ і згода на здійснення невід’ємних поліпшень була надана також до моменту введення його в дію, то Орендар має право на викуп.

Згідно нових правил оренди, таке право на викуп також має Орендар, з яким договір оренди державного майна укладений до введення в дію Закону 157-ІХ (тобто до 01.02.2020), як з переможцем конкурсу та отримано відповідне погодження Орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень згідно ст.21 цього Закону.

З додатковою інформацією по даному питанню можна ознайомитись на сайті Фонду державного майна України за посиланням  http://www.spfu.gov.ua/ в Розділі «Діяльність»/ Рубриці «Оренда»/ Роз’яснення щодо оренди».

 

 

24.07.2020

Інформація для балансоутримувачів

       Для забезпечення виконання пунктів 4 та 5 постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року  № 483  "Про  деякі питання оренди державного та комунального майна" Управлінням забезпечення реалізації повноважень  у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, розміщено опис  форми для заповнення інформації про об'єкти оренди, оприлюднений на офіційному вебсайті Управління в рубриці «Діяльність», підрубрика «Оренда», вкладка «Актуально».

Опис заповнення форми

 

26.06.2020

Набув чинності новий Порядок передачі в оренду державного і комунального майна

 

Порядок деталізує положення закону про оренду і встановлює нові правила оренди для всіх чинних і потенційних орендарів.  

Порядок передачі в оренду державного і комунального майна, схвалений Кабінетом Міністрів 3 червня 2020 року. Відповідна постанова Уряду опублікована вгазеті "Урядовий кур’єр" від 17.06.2020 № 113, окрім тогодоступна за посиланням - (Постанова КМУ №483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна”).

 

03.2020

Увага! Змінено реквізити рахунків  для оплати за оренду державного майна.

    Novi_rahunky.doc