A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Нормативна база приватизації державного майна

20.07.2016

Нормативні  документи, відповідно до яких здійснюється приватизація державного майна

·       Закон України “Про Фонд державного майна України”.

·       Закон України „Про приватизацію державного майна”.

·       Закон України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”.

·       Закон України „Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва”.

·       Закон України „Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”.

·       Закон України „Про управління об’єктами державної власності”.

·       Закон України „Про акціонерні товариства”.

·       Методика оцінки майна, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891 (в редакції від 25.11.2015 №1033).

·       Порядок продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затверджений наказом ФДМУ від 02.04.2012 №439.

·       Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затверджений наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 №438.

·       Порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затверджений наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325 (із змінами).

·       Порядок подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, затверджений наказом Фонду державного майнаУкраїни від 17.04.1998  №772 (у редакції наказу Фонду державного майнаУкраїни 02.04.2012 №437)*

* Зазначені нормативні акти розміщені  на сайті ВРУ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws