A A A K K K

Нормативна база

Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 "Про доступ до публічної інформації".

Указ Президента України № 547/2011 від 05.05.2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

Наказ  РВ ФДМУ по Закарпатській області від 27.07.2012 № 00316 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є РВ ФДМУ,  та форм подання запиту на отримання публічної інформації".

Наказ РВ ФДМУ по Закарпатській області від 09.02.2018 № 00066 "Про внесення змін до наказу РВ ФДМУ від 27.07.2012 № 316".

Наказ РВ ФДМУ по Закарпатській області «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 05.11.2012 № 00595.

Наказ РВ ФДМУ по Закарпатській області від 09.02.2018 № 00067 "Про внесення змін до наказу РВ ФДМУ від 05.11.2012 № 00595"

Наказ РВ ФДМУ по Закарпатській області від 21.08.2018 № 00358 "Про внесення змін до наказу РВ ФДМУ від 05.11.2012 № 00595"

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.