A A A K K K

Нормативна база

Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р. №2658-11.

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений Постановою КМУ від 10.09.2003 р. №1440.

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений Постановою КМУ від 28.10.2004р. №1442.

Національний стандарт №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів" затверджений Постановою КМУ від 29 листопада 2006р. №1655.

Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» затверджений Постановою КМУ від 03 жовтня 2007 р. №1185.

Методика оцінки майна. Затверджена Постановою КМУ 10.12.2003р. №1891 зі змінами.

Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена наказом Міністерством юстиції України, ФДМУ від 24.11.2003 р. №142/5 /2092.

Закон України „Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. №1805.

Порядок відчуження об’єктів державної власності, Затверджений Постановою КМУ від 06.06.2007 р. №803.

Методика оцінки об’єктів оренди, затверджена Постановою КМУ від 10.08.1995 р. №629.

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015р. №2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018р. №47).

Міжнародні стандарти оцінки.

Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку" від 17.05.2018 року № 658. 

Спільний наказ Міністерства економіки України та Фонду державного майна України "Про затвердження Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усім форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності" від 18.10.2022 року № 3904/1223 

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації" від 20.03.2022р. № 326