A A A K K K

Нормативна база

Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 р. №2658-11.

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений Постановою КМУ від 10.09.2003 р. №1440.

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений Постановою КМУ від 28.10.2004р. №1442.

Національний стандарт №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів" затверджений Постановою КМУ від 29 листопада 2006р. №1655.

Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» затверджений Постановою КМУ від 03 жовтня 2007 р. №1185.

Методика оцінки майна. Затверджена Постановою КМУ 10.12.2003р. №1891 зі змінами.

Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена наказом Міністерством юстиції України, ФДМУ від 24.11.2003 р. №142/5 /2092.

Закон України „Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. №1805.

Порядок відчуження об’єктів державної власності, Затверджений Постановою КМУ від 06.06.2007 р. №803.

Методика оцінки об’єктів оренди, затверджена Постановою КМУ від 10.08.1995 р. №629.

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015р. №2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018р. №47).

Міжнародні стандарти оцінки.