A A A K K K

Оформлення інформаційного запиту

Надання публічної інформації Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Гойди, 8, м. Ужгород, Закарпатська область, 88000, Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (на конверті вказувати "Публічна інформація")

на електронну адресу: zakarpattia@spfu.gov.ua

по телефону/факсу: (0312) 61-38-83

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- від юридичної особи; (Зразок)

- від фізичної особи; (Зразок)

- від об’єднань громадян; (Зразок)

електронна пошта: zakarpattia@spfu.gov.ua