A A A K K K

Нормативна база

Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна" від 18 січня 2018 р. №2269-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №12, ст.68).

Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави" від 28 липня 2022 р. № 2468-IX.