A A A K K K

Запобігання корупції

Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях

Адреса: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20
Тел. (0412) 42-04-18.

Інформацію про порушення антикорупційного законодавства працівниками Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях ви можете повідомити на електронну пошту: ZHYTOMYR@SPFU.GOV.UA.

Скарги та повідомлення про корупцію можна надсилати на поштову адресу Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, за тел. (0412) 42-04-18 або заносити у відділ комунікацій, IT підтримки та документального забезпечення (кабінет 412).

Інформація щодо запобігання і протидії корупції в Управлінні забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області

З метою ефективної протидії проявам корупції у регіональному відділенні проводяться такі заходи:

 • здійснюється контроль за дотриманням вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування;
 • надаються працівникам Управління роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
 • вживаються заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контролюється дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • надається допомога працівникам Управління в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводиться у встановленому законодавством порядку перевірка фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірка на наявність конфлікту інтересів.

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності регіонального відділення:

 • Розробляти та проводити заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснювати контроль за їх проведенням.
 • Здійснювати контролю за дотриманням вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.
 • Посилити заходи щодо ведення пропускного режиму відвідувачів Управління та недопущення проникнення сторонніх осіб в приміщення регіонального відділення;
 • Надавати іншим структурним підрозділам Управління та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.
 • Вживати заходи до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб регіонального відділення, вносити начальнику Управління пропозиції щодо усунення таких ризиків.
 • Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
 • Надавати допомогу працівникам Управління в заповненні е-декларацій на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
 • Вести облік працівників регіонального відділення, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
 • Вживати заходи щодо широкого висвітлення у трудовому колективі Управління кожен факт корупційного правопорушення і своєчасно повідомляти про застосування відповідних стягнень до правопорушників.
 • З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності регіонального відділення: надавати консультації відвідувачам, що стосуються питань приватизації та оренди державного майна в межах своєї компетенції; розміщувати в засобах масової інформації оголошення про об’єкти, що пропонуються для продажу;
 • Розміщувати на офіційному веб-сайті Управління інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців; подавати до міського центру зайнятості: звіт про наявність вакантних посад, відомості про прийнятих працівників; інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; проводити роз’яснювальну роботу по недопущенню корупційних правопорушень як на нарадах у начальника Управління так і на зборах колективу регіонального відділення.
 • Забезпечувати реалізацію комплексу заходів щодо добору, розстановки державних службовців, з урахуванням дотримання вимог Законів України «Про запобіганняї корупції», «Про державну службу», інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру.

З метою прозорості та відкритості у роботі з кадрами здійснювати заміщення вакантних посад державних службовців шляхом конкурсного відбору.

 • Ознайомлювати під розпис працівників, яких прийнято на державну службу з Попередженням про спеціальні обмеження для державних службовців, встановлені Законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”, іншими нормативно-правовими актами.
 • Забезпечувати проведення перевірки згідно Закону України “Про очищення влади”, спеціальної перевірки відомостей за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця.
 • Проводити роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців Управління з питань протидії корупції.
 • Своєчасно надавати фізичним або юридичним особам достовірну та в повному обсязі інформацію, яка належить до компетенції  Управління та надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом.
 • Організовувати особисті прийоми громадян начальником Управління та його заступниками.
 • Забезпечувати процедуру інформаційної підтримки офіційного веб-сайту ФДМУ, регулярне інформаційне наповнення веб-сайту, достовірність та якість інформації з питань основних напрямків діяльності регіонального відділення.
 • Забезпечувати неухильне виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку розгляду запитів на інформацію, затвердженого наказом регіонального відділення.
 • Вживати заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» .
 • Інформувати про виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції ОДА та ФДМУ.