A A A K K K

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державної політики управління та приватизації об’єктів державної і комунальної власності, а також інституційних засад діяльності Фонду державного майна України» (доопрацьований)

Проєкт закону

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Прогноз впливу

Аналіз регуляторного впливу