A A A K K K

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення кухні загальною площею 2,5 м2 на другому поверсі будівлі гуртожитку № 9. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 2. Балансоутримувач: Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лукаша, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.

 2. Назва об’єкта оцінки:частина даху адміністративного будинку (літ. «А-5») загальною площею 84,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Творча, 11 (військове містечко № 48, будівля за генпланом № 68). Балансоутримувач (орендодавець): ДП МОУ «Львівське будівельне управління». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Творча, 11 (військове містечко № 48, будівля за генпланом № 68). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього (лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для дахів, нежитлових приміщень та їх частин.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 261-62-04.