A A A K K K

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля пожежного депо «Д-2» (у т. ч. підвал Пд) площею 397,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО «Потенціал-Еко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Цюпа Василь Ярославович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення третього поверху за номером згідно з планом будівлі 180 площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненське обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Свердловина». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.

 3. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху навчального корпусу № 2 площею 14,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет водного господарства та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. О. Новака, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Кирилов Кирило Володимирович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням , якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.

Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.