A A A K K K

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

з/п

Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
та найменування балансоутримувача

Дата оцінки

Вид вартості

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

1

 

Частина приміщень будівлі складу під літ. «Т» площею 23,6 м2 за адресою: вул. Л. Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства

28.02.18

Ринкова

ФОП Гичка

Петро Іванович

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

2

 

Гідротехнічні споруди Ставу Медова 3 (інвентарний № 633, реєстровий № 25592421.82.ААЕЖАЖ663), дамба (інвентарний № 289, реєстровий № 25592421.82.ААЕЖАЖ656), дамба (інвентарний № 602, реєстровий № 25592421.82.ААЕЖАЖ657), дон. водоспуск (інвентарний № 603, реєстровий № 25592421.82.ААЕЖАЖ658), дон. водоспуск (інвентарний № 604, реєстровий № 25592421.82.ААЕЖАЖ659) за адресою: Тернопільська обл., Козівський район, територія Малоплавучанської с/р, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба»

28.02.18

 

Ринкова

 

ФОП Гніздюх Степан Романович

 

 

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями рекомендаційного листа замовника оцінки щодо позитивного досвіду співпраці з питань оцінки подібного майна, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.

Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єкта № 1 яких не перевищує 2 400,00 грн; об’єкта № 2 – не перевищує
7 100,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.

Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352) 25-04-87, 52-66-84.

Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).