A A A K K K

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки:частина нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею 29,7 м2 у приміщенні № 2 в одноповерховій будівлі складу (літ. Д). Балансоутримувач: Він­ницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Він­ниця, вул. Князів Коріатовичів (колишня Свердлова), 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії дого­вору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він­ницькій області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Агропром-М». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.01.2018: відновна – 32 699,83 грн, залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.

 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення магазину (літ. А) № 1 – № 8 загальною площею 224,6 м2 в одноповерховій будівлі торговельного комплексу. Балансоутримувач: не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Ободівський цукровий завод», перебуває на балансі приватного підприємства «Сінай». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24357, Він­ницька обл., Тростянецький р-н, с. Нова Ободівка, вул. Призаводська, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії дого­вору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він­ницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кармік А. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 8 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2003: відновна – 36 602,00 грн; залишкова – грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.

 3. Назва об’єкта оцінки:будівля диспетчерської АТЦ (літ. № 36), навіс (літ. 361), ґанок загальною площею 95,9 м2. Балансоутримувач: не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Турбівський цукровий завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Він­ницька обл., Липовецький р-н, смт Турбів, вул. Миру, 93. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення дого­вору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він­ницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Брунь В. А. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.07.2010: відновна – 27 053,39 грн; залишкова – 27 053,39 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.

 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 2 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового адміністративного будинку (літ. А). Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Користувач – Гайсинська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Він­ницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23700, Він­ницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, пл. Миру, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення дого­вору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Він­ницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Гончарук Г. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018: відновна – 1 465,00 грн; залишкова – 239,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання дого­вору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Він­ниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Він­ницькій області за адресою: 21018, м. Він­ниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.